تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

7 اسفند 1398
هیات حل و فصل اختلافات در قراردادهای نفت و گاز

هیات حل و فصل اختلافات در قراردادهای نفت و گاز

انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر کرد.  

داتیکان : هیات حل و فصل اختلافات در قراردادهای نفت و گاز را به قلم دکتر صادق عبدی  انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد.

 

 خلاصه عناوین کتاب :

 

1-مفاهیم، مبانی و انواع روشهای حل و فصل اختلافات و معرفی فدراسیون بین‌المللی مهندسین مشاور

2- انواع روش‌ها‌ی حل و فصل اختلافات قراردادهای نفت و گاز

3-فدراسیون بین‌المللی مهندسین مشاور (فیدیک)

 4- ماهیت حقوقی هیأت‌های حل و فصل اختلافات وزارت نفت و سازمان فیدیک

5- مفهوم، پیشینه و انواع هیأت‌های حل و فصل اختلافات

6- ماهیت حقوقی هیأت حل و فصل اختلافات فیدیک و تصمیمات آن

7- مقایسه هیأتهای حل و فصل اختلافات و روشهای غیرقضایی حل و فصل اختلافات

8- مقایسه هیأت حل و فصل اختلافات با روش‌ها‌ی دوستانه حل و فصل اختلافات

9- مقایسه هیأت حل و فصل اختلافات وزارت نفت و مراجع اختصاصی اداری

10- چگونگی ارجاع و اظهارنظر هیأتها

11- شیوه عملیات هیأتهای حل و فصل اختلافات

 

 

موضوع اصلی : حقوق انرژی  

قیمت : 370.000 ریال

تعداد صفحه :248

نوبت چاپ و سال : اول 1398

 

لینک کتاب : www.majdpub.ir/Home/BDetails/12037

اینستا گرام : https://www.instagram.com/majdpublication /

 

 

*برای اطلاع از آخرین همایش‌های حقوقی، تازه‌های نشر حقوقی، استخدام حقوقی، مشاوره حقوقی و سایر اخبار حقوقی به سایت داتیکان مراجعه نمایید.

 

 

  • منبع : www.majdpub.ir