بررسی تابعیت ، تابعیت مضاعف و ترک تابعیت در حقوق ایران
7 اسفند 1398

بررسی تابعیت ، تابعیت مضاعف و ترک تابعیت در حقوق ایران

انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر کرد.

 

داتیکان : بررسی تابعیت ، تابعیت مضاعف و ترک تابعیت در حقوق ایران را به قلم مهدی زاهد نژاد ، معصومه رحمانی نژاد انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد.

 

خلاصه عناوین کتاب :

 

1-  تابعیت در حقوق ایران

2-  تاریخچه تابعیت در حقوق ایران

3-  بررسی آثار ترک تابعیت در حقوق ایران

4-  تحصیل تابعیت از طریق ازدواج

5-  تحصیل تابعیت ایران از طریق درخواست پذیرش دولت

6-  تشریفات تحصیل تابعیت ایران

7-  بررسی ترک تابعیت بر اموال منقول و غیر منقول

8-  وضعیت حقوقی ازدواج با اتباع‌ بیگانه

9- آثار ازدواج با اتباع بیگانه از حیث‌ تابعیت

10- آثار تابعیت مضاعف نـاشی از ازدواج بـا اتباع‌ بیگانه‌

 

 

 

نوبت و سال انتشار : اول   1398

موضوع اصلی : حقوق بین الملل  

قیمت : 190.000 ریال

تعداد صفحه :126

 

 

لینک کتاب :  www.majdpub.ir/Home/BDetails/12027  

اینستا گرام : https://www.instagram.com/majdpublication /

 

 

*برای اطلاع از آخرین همایش‌های حقوقی، تازه‌های نشر حقوقی، استخدام حقوقی، مشاوره حقوقی و سایر اخبار حقوقی به سایت داتیکان مراجعه نمایید.

 

 

  • منبع : www.majdpub.ir