تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

7 اسفند 1398
درآمدی بر حقوق بین الملل عمومی جلد 2

درآمدی بر حقوق بین الملل عمومی جلد 2

انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر کرد.

داتیکان : درآمدی بر حقوق بین الملل عمومی ایران را به قلم دکتر امیر ساعد وکیل  انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد.

 

 

خلاصه عناوین کتاب :

1- جامعه بین‌المللی
2- دولتها
3- سازمانهاى بینالمللى
4- افراد
5- شركتهاى فراملى
6- خلقها و نهضتهاى آزادی بخش
7- سازمانهاى غیردولتى
8- شورشیان
9- گروه‌های تروریستی

 

موضوع اصلی : حقوق بین الملل    

قیمت : 280.000 ریال

تعداد صفحه :190

نوبت چاپ و سال : اول 1398

 

لینک کتاب :  www.majdpub.ir/Home/BDetails/11709

اینستا گرام : https://www.instagram.com/majdpublication /

 

 

*برای اطلاع از آخرین همایش‌های حقوقی، تازه‌های نشر حقوقی، استخدام حقوقی، مشاوره حقوقی و سایر اخبار حقوقی به سایت داتیکان مراجعه نمایید.

 

 

  • منبع : www.majdpub.ir