29 اردیبهشت 1399

انجام مطالعات روان‌شناختی برای کاهش استرس در قضات

انجام مطالعات روان‌شناختی برای کاهش استرس در قضات رییس پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه‌قضاییه از انجام مطالعات بین رشته‌ای در حوزه حقوق روان‌شناسی و علوم تربیتی برای کاهش استرس ناشی از فعالیت‌های قضایی در میان قضات و بازپروری اجتماعی مجرمان خبر داد.

داتیکان:  رییس پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه‌قضاییه از انجام مطالعات بین رشته‌ای در حوزه حقوق روان‌شناسی و علوم تربیتی برای کاهش استرس ناشی از فعالیت‌های قضایی در میان قضات و بازپروری اجتماعی مجرمان خبر داد.

سید سعید موسوی یکی از چالش‌های مهم از زمان شکل‌گیری تشکیلات قضایی را گره خوردن تشکیلات قضایی کشور با رشته دانست و گفت: مسائل قضایی باید توسط استادان، پژوهشگران و فرهیختگان حقوق مدیریت شود؛ اما از نظر علمی این موضوع درست نیست زیرا ابعاد مختلفی از تشکیلات قضایی نیاز به رشته‌های غیرحقوقی دارد.

تعریف بیش از بیست حوزه تخصصی در پژوهشکده مطالعات پایه

رییس پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه‌قضاییه، خواستگاه این پژوهشکده را بررسی رشته‌های غیرحقوقی و بین رشته‌ای عنوان کرد و افزود: ورود به سایررشته‌ها، مطالعات بین رشته‌ای و مطالعات بنیادین در دوران مدیریت جدید پژوهشگاه قوه‌قضاییه مورد توجه و در دستور کار قرار گرفته است و در این راستا بیش از بیست حوزه تخصصی تعریف شد که جنبه مطالعات بنیادین و حقوق قضایی یا مطالعات بین رشته‌ای داشتند.

وی با بیان اینکه در مرحله نخست هفت رشته را در دستور کار قرار دادیم، گفت: از این تعداد، شش رشته در حوزه علوم انسانی و یک رشته خارج از علوم انسانی تعریف شده است.

به گفته موسوی رشته‌های فلسفه حقوق و تاریخ حقوق در بخش مطالعات بنیادین و چهار گروه حقوق اقتصاد، حقوق علوم اجتماعی، حقوق روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق آمار و مدیریت قضایی در بخش مطالعات بین رشته‌ای در اولویت قرار گرفتند.

رییس پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه‌قضاییه با بیان اینکه هفت گروه مذکور از آبان ماه فعال شده‌اند، افزود: مدیریت قضایی به معنای استفاده از تمام ظرفیت‌های دانش مدیریت مانند مدیریت منابع انسانی و.... در ساختار تشکیلات و مدیریت فرآیندها برای حوزه تشکیلات قضایی است.

پژوهش در حوزه مدیریت قضایی برای نخستین بار در کشور

وی با اشاره به اینکه برای نخستین بار در کشور، تخصص مدیریت قضایی در پژوهشگاه قوه‌قضاییه بنیانگذاری شده است، اظهارکرد: تاکنون در هیچ یک از دانشگاه‌های کشور، تخصص مدیریت قضایی فعال نبوده و ما در این راستا تنها فعالیت دانشکده "ثبت و مدیریت قضایی" ذیل دانشگاه علوم قضایی در جهت آموزش نه پژوهش را شاهد بودیم.

موسوی افزود: در گروه مدیریت قضایی نه تنها از ظرفیت استادان برجسته مدیریت در کشور بلکه از استادانی که وارد تشکیلات قضایی نشده اما مدیریت را خوب می‌شناسند، استفاده می‌کنیم تا در نهایت حوزه مدیریت قضایی را فعال و دانش مدیریت قضایی را در تشکیلات قضایی وارد کنیم.

رییس پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه‌قضاییه با بیان اینکه یکی از اهداف اصلی ما این است که با رویکرد مدیریتی به دستگاه قضایی بنگریم، اظهارکرد: دو گروه پژوهشی، فلسفه حقوق و تاریخ حقوق برای نخستین بار در کشور فعال شده است، در مطالعات بنیادین( فلسفه حقوق و تاریخ حقوق)، مسائل و چالش‌های قوه‌قضاییه از منظر بنیادین، مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌گیرد.

موسوی اصل با بیان اینکه حل مسائل و چالش‌های قوه ‌قضاییه به مطالعات بنیادین بازمی‌گردد، افزود: امروزه دانش حقوق در کشور از سویی با حقوق مدرن و از سوی دیگر با حقوق فقهی پیوند خورده است بنابراین اینکه آیا ما توانستنیم ساختار و مدل یگانه‌ای در این راستا فراهم کنیم تا فرآیندهای قضایی و احکام را مدیریت کند یا خیر، توسط مطالعات بنیادین باید ارزیابی و تحلیل شود.

وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات و چالش‌های تشکیلات قضایی را می‌توان با رویکرد تاریخی بررسی کرد، اظهار داشت: در تاریخ، قاضی هویت خاص دارد که این موضوع را می‌توان از منظر تاریخی بازخوانی کرد و بعد از بررسی، به قضات ایده داد.

رییس پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه‌قضاییه ادامه داد: مفاهیم حقوقی و قضایی از منظر نظری و مفهومی، قابلیت تحلیل تاریخی داشته و به بررسی و پژوهش تاریخی نیاز دارد؛ بنابراین گروه تاریخ حقوق و فلسفه حقوق می‌تواند از منظر بنیادین به مسائل قوه‌قضاییه پرداخته و درنهایت آینده بهتری را برای این دستگاه، پیشنهاد و ترسیم کند.

نیازمند جامعه‌شناسان در قوه‌قضاییه هستیم

وی با اشاره به اینکه برخی مسائل و مشکلات در قوه‌قضاییه با تکنیک حقوقی قابل حل نیست و نیازمند مطالعات بین رشته‌ای است، افزود: به طور مثال درخصوص مسائل اقتصادی می‌توانیم با مطالعات بین رشته‌ای مدیریت دستگاه قضایی را به شکل فنی و علمی‌تر در این زمینه پیش ببریم.

رییس پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه‌قضاییه در ادامه با اشاره به حقوق علوم اجتماعی، گفت: ما به لحاظ روانشناختی نیازمند جامعه‌شناسان در قوه‌قضاییه هستیم تا با نگاه جامعه‌شناختی مسائل و چالش‌های این دستگاه را تحلیل کنند.

وی در ادامه درباره مطالعات بین رشته‌ای حقوق روانشناسی و علوم‌تربیتی نیز گفت: در این زمینه بررسی‌های بسیاری انجام دادیم؛ به طورمثال این موضوع که یک قاضی زمان حکم براساس کدام عامل روانشناختی، رای صادر می‌کند و چه میزان آرای قضات با یکدیگر متفاوت است، از این طریق قابلیت بررسی دارد.

موسوی اصل اضافه کرد: به طور مثال در حوزه علوم جنایی با بررسی روانشناسی جنایی و مطالعات علمی و پژوهشی می‌توان اختلالات روانشناختی مجرمان را شناسایی کرد؛ از سویی دیگر همچنین این موضوع که چه کمکی از دانش تربیتی برای بهبود و بازپروری اجتماعی برای مجرمان می‌توان گرفت، با مطالعات علوم تربیتی امکان پذیر است.

حقوق آمار، دانشی که در حاشیه قرار گرفته است

وی در ادامه با اشاره به مطالعات بین رشته‌ای حقوق آمار، افزود: رشته حقوق آمار در حاشیه قرار گرفته و مهجور مانده است؛ درحقیقت مطالعات بین رشته‌ای حقوق آمار، در قالب آمار جنایی یا آمار قضایی نشان داده می‌شود.این رشته کمک کرده تا ظرفیت دانش آمار را به خدمت گرفته و امر تصمیم‌گیری قضایی از نظر کیفی ارتقا یابد.

رییس پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه‌قضاییه در ادامه بیان کرد: هدف هفت گروه مذکور این است تا از ظرفیت حوزه‌های تخصصی در مطالعات بنیادین و بین رشته‌ای استفاده کرده و مسائل را شناسایی و حل کند. درواقع این 7 گروه می‌توانند با برنامه‌ریزی، راهبردهای کلان و موفقیت آمیزی را برای آینده قوه ‌قضائیه رقم بزنند.

همکاری سی پژوهشگر با پژوهشکده مطالعات پایه

وی در ادامه با اشاره به اینکه سیاست ما در جذب پژوهشگران، افراد دو رشته‌ای است، گفت: بنا داریم تا افرادی که جذب می‌شوند نه تنها در رشته حقوق بلکه در رشته‌هایی مانند فلسفه، تاریخ و سایررشته‌ها تحصیل کرده باشند یا به شکلی دیگر در رشته حقوق تحصیل کرده و همچنین در یکی از رشته‌های دیگر رساله یا پایان نامه ارائه داده باشند.

موسوی اصل با اشاره به اینکه حدود 30 پژوهشگر در هفت گروه فعال هستند، افزود: رویکرد ما برای آینده جذب پژوهشگران تمام وقت است.

وی با اشاره به فراخوان جذب هیئت علمی نیز ادامه داد: با توجه به مجوز وزارت علوم و تحقیقات، برای جذب هیئت علمی، فراخوان داده و قصد داریم تمام گروه‌هایی که در حوزه تخصصی حقوق و رشته دوم کار کرده‌اند، جذب شوند.

تشکیل کارگروه تخصصی بررسی ابعاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

موسوی در ادامه در خصوص اقدامات و پژوهش‌های مرتبط با بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی، اظهارکرد: از سوی رییس قوه‌قضاییه، دستورالعملی در حوزه مبارزه با مفاسداقتصادی ابلاغ شد تا پژوهشگاه قوه‌قضاییه به لحاظ پژوهشی این موضوع را بررسی کند که ما خوشبختانه برنامه‌ای را طراحی و کارگروهی در این زمینه تشکیل دادیم. در همین رابطه تیم‌ها و کارگروه‌های تخصصی برای بررسی ابعاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در پژوهشکده مطالعات پایه تشکیل شده است.

 

* برای اطلاع از آخرین همایش‌های حقوقی، تازه‌های نشر حقوقی، استخدام حقوقی، مشاوره حقوقی و سایر اخبار حقوقی به سایت داتیکان مراجعه نمایید.

 

 

  • منبع : www.mizanonline.com

اخبار مرتبط

شهرداری باید پاسخگو باشد/کسب در آمد از طرح ترافیک مهم تر است یا حفظ جان مردم

15 مرداد 1399
شهرداری باید پاسخگو باشد/کسب در آمد از طرح ترافیک مهم تر است یا حفظ جان مردم

مجلس دهم کار کارشناسی دقیقی روی قانون کاهش مجازات حبس انجام داد

6 مرداد 1399
مجلس دهم کار کارشناسی دقیقی روی قانون کاهش مجازات حبس انجام داد

سیدمحمود علیزاده طباطبایی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با داتیکان:

5 مرداد 1399
سیدمحمود علیزاده طباطبایی، وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با داتیکان:

قانون کاهش مجازات حبس صرفا جهت درمان اورژانسی آثار قانون مجازات ۱۳۹۲ است

4 مرداد 1399
قانون کاهش مجازات حبس صرفا جهت درمان اورژانسی آثار قانون مجازات ۱۳۹۲ است

برخوردهای قضایی نباید به بیکاری کارگران بینجامد

1 مرداد 1399
برخوردهای قضایی نباید به بیکاری کارگران بینجامد

زمین‌های واگذار شده به قضات گلستانی پس گرفته شد

1 مرداد 1399
زمین‌های واگذار شده به قضات گلستانی پس گرفته شد

قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» از قوانین پیشرو است

29 تیر 1399
قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» از قوانین پیشرو است

در اجرای قانون کاهش مجازات حبس با توجه به الگوهای عصر حاضر قدم برداریم

23 تیر 1399
در اجرای قانون کاهش مجازات حبس با توجه به الگوهای عصر حاضر قدم برداریم

آل محمد: قانون کاهش مجازات حبس از قوانین مفید و لازم محسوب می‌شود

18 تیر 1399
آل محمد: قانون کاهش مجازات حبس از قوانین مفید و لازم محسوب می‌شود

قضات سراسر کشور به سامانه ملی قوانین و مقررات وصل شدند

19 خرداد 1399
قضات سراسر کشور به سامانه ملی قوانین و مقررات وصل شدند

آخرین وضعیت حقوق قضات بازنشسته

3 خرداد 1399
آخرین وضعیت حقوق قضات بازنشسته

زاهدپاشا: حق تعیین سرنوشت برای مردم فلسطین معامله پذیر نیست

3 خرداد 1399
زاهدپاشا: حق تعیین سرنوشت برای مردم فلسطین معامله پذیر نیست

ضروری بودن تجديدنظر در روند پذيرش متقاضيان ورود به حرفه وكالت

2 خرداد 1399
ضروری بودن تجديدنظر در روند پذيرش متقاضيان ورود به حرفه وكالت

قاضی قهرمانی: میزان حقوق و مزایای قضات یکی از عوامل فساد قضایی است

17 اردیبهشت 1399
 قاضی قهرمانی: میزان حقوق و مزایای قضات یکی از عوامل فساد قضایی است

صدور احکام تغییر ضریب و افزایش سنواتی سال ۹۹ قضات سراسر کشور

16 اردیبهشت 1399
صدور احکام تغییر ضریب و افزایش سنواتی سال ۹۹ قضات سراسر کشور

"آيين نامه پيشنهادي قوه قضاييه ضربه اي مهلك بر بنيان عدالت قضايي است"

14 اردیبهشت 1399

ویروس کرونا برای کدام افراد خطرناکتر است؟

11 اسفند 1398
ویروس کرونا برای کدام افراد خطرناکتر است؟

تخلفات انتظامی قضات و وکلای دادگستری ، مقررات و آیین دادرسی

11 اسفند 1398
تخلفات انتظامی قضات و وکلای دادگستری ، مقررات و آیین دادرسی

نشست و هم اندیشی در خصوص مصوبات دادگاه عالی انتظامی قضات و چالش های پیش رو

18 بهمن 1398
نشست و هم اندیشی در خصوص مصوبات دادگاه عالی انتظامی قضات و چالش های پیش رو

نشست و هم اندیشی در خصوص مصوبات دادگاه عالی انتظامی قضات و چالش های پیش رو

17 بهمن 1398
نشست و هم اندیشی در خصوص مصوبات دادگاه عالی انتظامی قضات و چالش های پیش رو