ورود سازمان بازرسی، مجلس و دولت به گود بررسی حقوق‌های نامتعارف

رویدادهای حقوقی رویدادهای حقوقی

25 خرداد 1395

ورود سازمان بازرسی، مجلس و دولت به گود بررسی حقوق‌های نامتعارف

دستور معاون اول رییس جمهور به اعضای هیات دولت مبنی برارائه فهرستی از مجموعه دریافتی متوسط یکسال اخیر مدیران ارشد دستگاه ها 

انتشار فیش حقوقی مدیران، ایجاد فضای بی اعتمادی و اعتراض در جامعه را موجب شده و به بحث روز جامعه، مجلس و دولت تبدیل شده،

رییس سازمان بازرسی کل کشور از تشکیل کارگروهی ویژه در این سازمان برای رسیدگی به موضوع حقوق‌های نامتعارف برخی مدیران دستگاه‌‌های دولتی خبر داد.

ناصر سراج با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی در زمینه دستور ویژه رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی به موضوع حقوق‌های نامتعارف برخی مدیران دستگاه‌‌های دولتی، گفت: ما کار خود را در این زمینه شروع کرده ایم و طبق روال آن را انجام می دهیم.

وی افزود: قرار است کارگروهی برای بررسی این موضوع تشکیل شود و از آنجا که موضوع مربوط به کل کشور است قسمت های مختلف باید درگیر این موضوع شوند.

سراج یادآور شد: معاونت ها و مدیران کل ما در استان ها کار را انجام می دهند و ما اقدامات خود را از روز گذشته در سراسر کشور آغاز کرده ایم، البته ناگفته نماند که قبلا هم چنین موضوعاتی را داشته ایم.

از سوی دیگر، معاون اول رئیس جمهور، به اعضای هیئت دولت دستوری  مبنی برارائه فهرستی از مجموعه دریافتی متوسط یکسال اخیر مدیران ارشد دستگاه ها را داده است

دستور معاون اول رییس جمهور به اعضای هیات دولت:

لازم است به فوریت فهرستی از مجموعه دریافتی متوسط یکسال اخیر مدیران ارشد دستگاه ها را ارسال کنید

در اجرای دستور رییس‌جمهور محترم و بمنظور سامان بخشی به پرداخت‌ها و رسیدگی به موارد پرداخت‌های غیر متعارف ناشی از برخی مقررات تبعیض آمیز و نادرست و یا تخلف از مقررات، لازم است با فوریت فهرستی از مجموعه دریافتی متوسط یکسال اخیر مدیران ارشد آن دستگاه اعم از معاونین، رؤسای سازمان‌های وابسته، مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت‌ها و بانک‌ها و مؤسسات وابسته که بنحوی در انتخاب مدیران آنها نقش دارید حداکثر ظرف‌ مدت یک هفته (تا تاریخ 95/3/31) برای اینجانب ارسال نمایید. بدیهی است برای ایجاد وحدت رویه از ا

معاون اول رییس جمهور از اعضای هیات دولت خواست با فوریت فهرستی از مجموعه دریافتی متوسط یکسال اخیر مدیران ارشد دستگاه ها اعم از معاونین، رؤسای سازمان‌های وابسته، مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت‌ها و بانک‌ها و مؤسسات وابسته را حداکثر ظرف‌ مدت یک هفته تا تاریخ 95/3/31 ارسال نمایند.

در پی دستور حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی رییس جمهور به معاون اول رییس جمهور مبنی بر شناسایی موارد تخلف و سوء استفاده در پرداخت‌های غیر متعارف به برخی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، دکتر اسحاق جهانگیری طی نامه ای خطاب به اعضای هیات دولت دستور رسیدگی موضوع را به شرح ذیل صادر کرد:

«اعضاء محترم هیأت دولت

در اجرای دستور رییس‌جمهور محترم و بمنظور سامان بخشی به پرداخت‌ها و رسیدگی به موارد پرداخت‌های غیر متعارف ناشی از برخی مقررات تبعیض آمیز و نادرست و یا تخلف از مقررات، لازم است با فوریت فهرستی از مجموعه دریافتی متوسط یکسال اخیر مدیران ارشد آن دستگاه اعم از معاونین، رؤسای سازمان‌های وابسته، مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره شرکت‌ها و بانک‌ها و مؤسسات وابسته که بنحوی در انتخاب مدیران آنها نقش دارید حداکثر ظرف‌ مدت یک هفته (تا تاریخ 95/3/31) برای اینجانب ارسال نمایید. بدیهی است برای ایجاد وحدت رویه از این تاریخ رعایت ضوابط اجرایی بودجه سال 95 و سایر مقرراتی که وضع شده است و یا طی روزهای آینده ابلاغ می‌گردد، ضروری و الزامی است.»

معاون اول رییس جمهور همچنین از رییس کل دیوان محاسبات کشور و رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز خواسته است چنانچه فهرستی در این خصوص دارند برای وی ارسال کنند

  • منبع : موسسه حقوقی داتیکان