تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

31 اردیبهشت 1399
مطالعه تطبیقی خوشونت جنسی علیه زنان

مطالعه تطبیقی خوشونت جنسی علیه زنان

 انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد منتشر کرد .  

داتیکان: انتشارات مجمع علمی فرهنگی مجد « مطالعه تطبیقی خوشونت جنسی علیه زنان  » را به قلم سمیه نادری و سمیرا  منتشر کرد .

چکیده :

1- مروری بر مفاهیم، علل و میزان خشونت جنسی علیه زنان

2- مفهوم شناسی و تاریخچه خشونت جنسی

3- مبانی نظری خشونت جنسی

4- خشونت جنسی علیه زنان در اسناد بین المللی

5- اسناد بین المللی سازمان ملل متحد در قلمرو حقوق زنان

6- خشونت جنسی علیه زنان در قوانین ایران و برخی کشورهای منتخب

7- تجاوز جنسی زناشویی

8- خشونت جنسی در محیط کار

9- آثار و پیامدهای خشونت جنسی علیه زنان و شیوه‌های پیشگیری

 

موضوع اصلی : حقوق بشر

موضوع فرعی : حقوق زن

 

نوبت چاپ: 1

سال نشر: 1398

تعداد صفحه : 194

 قیمت: 260000 ریال

لینک کتاب :

https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/11396

 

*برای اطلاع از آخرین همایش‌های حقوقی، تازه‌های نشر حقوقی، استخدام حقوقی، مشاوره حقوقی و سایر اخبار حقوقی به سایت داتیکان مراجعه نمایید.

 

 

 

 

  • منبع : www.majdpub.ir