ضروری بودن تجديدنظر در روند پذيرش متقاضيان ورود به حرفه وكالت

2 خرداد 1399

ضروری بودن تجديدنظر در روند پذيرش متقاضيان ورود به حرفه وكالت

صمد زاهد پاشا: تجديدنظر در روند پذيرش متقاضيان ورود به حرفه وكالت و امكان انتخاب همه كانون ها براى داوطلبان آزمون وكالت - ضرورتى اجتناب ناپذير

داتیکان: آزمون ورودى كارآموزى وكالت، يكى از مهمترين آزمون هاى كشور است كه سرنوشت شغلى داوطلب را رقم مى زند و از چنان ويژگى و امتيازى برخوردار است كه قبولى فرد با وجود شرايط قانونى در اين آزمون، موجب مى شود كه وى عملاً به عنوان كارآموز وارد حرفه وكالت شده و بعد از گذراندن دوره كارآموزى، به دريافت پروانه وكالت نائل شود.
به دليل اهميّت، ويژگى و امتياز منحصر به فرد آزمون وكالت، با اتّخاذ تدابير لازم براى ارتقاى سطح كيفى، هر ساله و بعد از تعيين تعداد كارآموزان هر كانون و با اعطاى نمايندگى از سوى كانون هاى وكلاى دادگسترى سراسر كشور به اتحاديه سراسرى كانون هاى وكلاى دادگسترى ايران ( اسكودا)، اين آزمون به صورت متمركز و كشورى از طريق اتحاديه و به وسيله سازمان سنجش و آموزش كشور و مطابق با استانداردهاى تعريف شده برگزار مى شود.
در سالهاى اخير با رفع تدريجى اشكالات موجود در برگزارى آزمون، استفاده از اساتيد صاحب نام جهت طرح سئوالات و اعلام منابع و مواد آزمون، نواقص برگزارى اين آزمون سرنوشت ساز، در حد قابل قبولى مرتفع گرديده است ليكن محدود نمودن داوطلبان و شركت كنندگان در اين رقابت علمى به تعيين و انتخاب تنها يك كانون از ٢٥ كانون و ارزيابى نمره علمى آنان فقط در كانون انتخابى، واجد ايراد و اشكال اساسى است كه علاوه بر تشويش خاطر و ترديد داوطلبان در انتخاب و ثبت نام در يك كانون، آنان را از تعيين اولويت و سنجش نمره اكتسابى در ديگر كانون ها محروم مى نمايد و اين امر سبب مى شود كه بسيارى از داوطلبان با اينكه از نظر علمى شرايط قبولى در يك يا چند كانون، غير از كانون انتخابى را دارند ليكن به جهت عدم امكان انتخاب بيش از يك كانون در روند ثبت نام، از قبولى در آن كانون ها محروم شده و نفرات بعدى با نمره علمى پايين تر و به مدد مشاوره با اشخاص مطلع و خبره پذيرفته مى شوند. اين نقص بزرگ سبب مى شود تا بخت، شانس و اقبال در اين ماراتن علمى دخيل گردد كه به هيچ وجه شايسته چنين رقابت علمى در اين سطح نيست.
نگارنده اين سطور در سال ١٣٩٧ با حمايت تعدادى از اعضاى هيات مديره كانون وكلاى دادگسترى مركز، پيشنهاد انتخاب همه كانون هاى ٢٥ گانه از سوى داوطلبان در زمان ثبت نام به ترتيب علاقه و اولويت را مطرح نمود كه مورد استقبال اعضاى هيات مديره كانون وكلاى دادگسترى مركز قرار گرفت و با تصميم هيات مديره مراتب به اتحاديه سراسرى كانون هاى وكلاى دادگسترى ايران (اسكودا) اعلام و بيان شد كه چنانچه به هر دليل اين پيشنهاد مورد موافقت ديگر كانون ها نباشد، كانون مركز موافقت دارد تا داوطلبان در روند ثبت نام آزمون، اين كانون را به عنوان اولويت دوّم انتخاب و در صورت عدم قبولى در كانون انتخابى اوّل، نمره اكتسابى آنان در كانون مركز نيز سنجيده شده و در صورت كسب نمره علمى، پذيرفته شوند.
پيشنهاد كانون مركز عليرغم اينكه در كارگروه تخصصى و نيز شوراى اجرايى اسكودا متشكل از نمايندگان همه كانون ها مطرح و مورد موافقت قرار گرفت،
مع الوصف در اجلاس سراسرى كانون هاى وكلاى دادگسترى ايران در آبانماه سال ١٣٩٨ به ميزبانى كانون فارس، راى نياورد.
دو ايراد و نگرانى در اينخصوص از سوى برخى از اعضاى هيات مديره كانون ها خصوصاً كانون هاى جديدالتاسيس و با جمعيّت وكلاى كمتر مطرح مى شود......

نخست اينكه، رتبه هاى بالاتر در كانون هاى بزرگ و با جمعيّت بيشتر پذيرفته مى شوند و رتبه هاى پايين تر به كانون هاى جديدالتاسيس و با جمعيّت كمتر روانه خواهند شد.
دوّم اينكه، پذيرفته شدگانى كه با انتخاب اولوّيت هاى بعدى در كانونى غير از انتخاب اوّل پذيرفته مى شوند، رغبتى به ادامه وكالت در اين كانون ها نداشته و همواره به فكر تغيير و جابجايى محل اشتغال خود خواهند بود.
در خصوص ايراد و نگرانى نخست، بايد گفت با توجه به اينكه در حال حاضر تعداد پذيرفته شدگان آزمون در سراسر كشور، از سه درصد تعداد كل شركت كنندگان هر سال تجاوز نمى كند و اختلاف رتبه قبول شده هاى آزمون با يكديگر - به جز رتبه هاى برتر كه وضعيتى متفاوت داشته و شانس قبولى در همه كانون ها را دارند - به يك يا چند تست بستگى دارد بنابراين پذيرفته شدگان از نظر علمى تفاوت و فاصله چندانى ندارند.
در خصوص ايراد و نگرانى دوّم، بايد اذعان كرد كه در حال حاضر نيز، اين وضعيت در همه كانون ها وجود دارد. چون عده اى بدون ميل باطنى و تنها براساس مشورت با اشخاص مطلع و خبره، كانونى را براى آزمون انتخاب مى نمايند كه شانس بيشترى براى قبولى دارند لذا بعد از قبولى به فكر جابجايى و تغيير محل اشتغال به كانون هاى بزرگ تر و با جمعيّت بيشتر و يا كانون محل اقامت و سكونت خود، از طريق شركت مجدد در آزمون- در كانون هايى كه اجازه شركت مجدد كارآموزان در آزمون سال بعد را مى دهند- يا با طرح درخواست نقل و انتقال، مى باشند.
بنابراين تا زمانى كه اصلاح بنيادين و قانونى در روند پذيرش داوطلبان آزمون، از جمله بومى گزينى و اولويت داوطلبان بومى در پذيرش، صورت نپذيرد اين ايراد و نگرانى وجود خواهد داشت.
نتيجه اينكه، تجديدنظر در روند پذيرش متقاضيان ورود به حرفه وكالت و امكان انتخاب همه كانون ها براى داوطلبان، ضرورتى اجتناب ناپذير است.
طرح مجدد اين موضوع در دستور كار اجلاس سراسرى كانون هاى وكلاى دادگسترى سراسر كشور كه قرار است در اواخر خردادماه جارى ( در صورت اجازه مقامات بهداشتى و ستاد مبارزه با كرونا) به ميزبانى كانون اصفهان برگزار شود، از سوى كانون وكلاى دادگسترى مركز و برخى از كانون ها و هيات رئيسه اسكودا پيگيرى و در جلسه امروز ( پنج شنبه - ١٣٩٩/٣/١ ) شوراى اجرايى اسكودا متشكل از روساء و نمايندگان كانون ها، به عنوان يكى از دستورات اجلاس اصفهان مطرح و تصويب شد.
اميدواريم اين خواسته بحق داوطلبان ورود به حرفه وكالت، مورد توجه اعضاى محترم هيات مديره كانون هاى وكلاى دادگسترى سراسر كشور قرار گرفته و حتى الامكان در سالجارى و در آزمون پذيرش كارآموزان وكالت سال ١٣٩٩ با امكان انتخاب همه كانون ها براى داوطلبان، اين نقص جدّى در روند پذيرش متقاضيان ورود به حرفه وكالت مرتفع گردد.

 

 

  • منبع : www.datikan.com

اخبار مرتبط

کارکرد "سامانه‌های اعتبارسنجی شهروندان" در سند تحول قضایی چیست؟

22 دی 1399
کارکرد

نظر وکلا درباره ثبت قراردادهای الکترونیک چیست؟ / آیا قوه قضاییه زیرساخت‌های لازم را برای وکلا فراهم کرده است؟

21 دی 1399
نظر وکلا درباره ثبت قراردادهای الکترونیک چیست؟ / آیا قوه قضاییه زیرساخت‌های لازم را برای وکلا فراهم کرده است؟

چرا وکالت صرفا کسب‌وکار نیست؟  

21 دی 1399
چرا وکالت صرفا کسب‌وکار نیست؟  

شورای نگهبان اعتراضات وکلا را وارد ندانست/ آزمون بزرگ متولیان صنف وکالت در پایبندی به قانون

20 دی 1399
شورای نگهبان اعتراضات وکلا را وارد ندانست/ آزمون بزرگ متولیان صنف وکالت در پایبندی به قانون

استخدام 19 آذر 1399

19 آذر 1399
استخدام 19 آذر 1399

استخدام 18 آذر 1399

18 آذر 1399
استخدام 18 آذر 1399

دیوان عدالت اداری وکالت را جزو مشاغل اقتصادی ندانسته است / اطلاعات دقیقی به نمایندگان مجلس داده نشده است

29 آبان 1399
دیوان عدالت اداری وکالت را جزو مشاغل اقتصادی ندانسته است / اطلاعات دقیقی به نمایندگان مجلس داده نشده است

بسیاری از وکلای دارای پروانه وکالت هم با معضل بیکاری روبرو هستند

21 آبان 1399
بسیاری از وکلای دارای پروانه وکالت هم با معضل بیکاری روبرو هستند

حق حفظ حریم خصوصی شهروندان

6 آبان 1399
حق حفظ حریم خصوصی شهروندان

۲۵۰۰ نفر دستگیر و ۵۴ پرونده زمین خواری تشکیل شد

5 آبان 1399
۲۵۰۰ نفر دستگیر و ۵۴ پرونده زمین خواری تشکیل شد

۱۱۸ پرونده قضایی در استان ایلام بررسی و ۱۹ زندانی آزاد شدند

30 مهر 1399
۱۱۸ پرونده قضایی در استان ایلام بررسی و ۱۹ زندانی آزاد شدند

خبرهای تعزیراتی

30 مهر 1399
خبرهای تعزیراتی

کارت ورود به جلسه آزمون قضاوت سال 99 منتشر شد

29 مهر 1399
کارت ورود به جلسه آزمون قضاوت سال 99 منتشر شد

دور دوم مذاکرات ایران و اوکراین درباره سانحه هواپیما برگزار شد

28 مهر 1399
دور دوم مذاکرات ایران و اوکراین درباره سانحه هواپیما برگزار شد

استخدام 28مهر 1399

28 مهر 1399
استخدام 28مهر 1399

دبیر ستاد حقوق بشر: تامین حقوق همه شهروندان، ماموریت ستاد حقوق بشر است

27 مهر 1399
دبیر ستاد حقوق بشر: تامین حقوق همه شهروندان، ماموریت ستاد حقوق بشر است

استخدام 27مهر 1399

27 مهر 1399
استخدام 27مهر 1399

استخدام 23مهر 1399

23 مهر 1399
استخدام 23مهر 1399

استخدام 22مهر 1399

22 مهر 1399
استخدام 22مهر 1399

صدور ۲ هزار و ۸۸۶ أی جایگزین حبس در محاکم استان گلستان/ برخورد جدی با مدعیان وکالت تضمینی

21 مهر 1399
صدور ۲ هزار و ۸۸۶ أی جایگزین حبس در محاکم استان گلستان/ برخورد جدی با مدعیان وکالت تضمینی