ضروری بودن تجديدنظر در روند پذيرش متقاضيان ورود به حرفه وكالت

2 خرداد 1399

ضروری بودن تجديدنظر در روند پذيرش متقاضيان ورود به حرفه وكالت

صمد زاهد پاشا: تجديدنظر در روند پذيرش متقاضيان ورود به حرفه وكالت و امكان انتخاب همه كانون ها براى داوطلبان آزمون وكالت - ضرورتى اجتناب ناپذير

داتیکان: آزمون ورودى كارآموزى وكالت، يكى از مهمترين آزمون هاى كشور است كه سرنوشت شغلى داوطلب را رقم مى زند و از چنان ويژگى و امتيازى برخوردار است كه قبولى فرد با وجود شرايط قانونى در اين آزمون، موجب مى شود كه وى عملاً به عنوان كارآموز وارد حرفه وكالت شده و بعد از گذراندن دوره كارآموزى، به دريافت پروانه وكالت نائل شود.
به دليل اهميّت، ويژگى و امتياز منحصر به فرد آزمون وكالت، با اتّخاذ تدابير لازم براى ارتقاى سطح كيفى، هر ساله و بعد از تعيين تعداد كارآموزان هر كانون و با اعطاى نمايندگى از سوى كانون هاى وكلاى دادگسترى سراسر كشور به اتحاديه سراسرى كانون هاى وكلاى دادگسترى ايران ( اسكودا)، اين آزمون به صورت متمركز و كشورى از طريق اتحاديه و به وسيله سازمان سنجش و آموزش كشور و مطابق با استانداردهاى تعريف شده برگزار مى شود.
در سالهاى اخير با رفع تدريجى اشكالات موجود در برگزارى آزمون، استفاده از اساتيد صاحب نام جهت طرح سئوالات و اعلام منابع و مواد آزمون، نواقص برگزارى اين آزمون سرنوشت ساز، در حد قابل قبولى مرتفع گرديده است ليكن محدود نمودن داوطلبان و شركت كنندگان در اين رقابت علمى به تعيين و انتخاب تنها يك كانون از ٢٥ كانون و ارزيابى نمره علمى آنان فقط در كانون انتخابى، واجد ايراد و اشكال اساسى است كه علاوه بر تشويش خاطر و ترديد داوطلبان در انتخاب و ثبت نام در يك كانون، آنان را از تعيين اولويت و سنجش نمره اكتسابى در ديگر كانون ها محروم مى نمايد و اين امر سبب مى شود كه بسيارى از داوطلبان با اينكه از نظر علمى شرايط قبولى در يك يا چند كانون، غير از كانون انتخابى را دارند ليكن به جهت عدم امكان انتخاب بيش از يك كانون در روند ثبت نام، از قبولى در آن كانون ها محروم شده و نفرات بعدى با نمره علمى پايين تر و به مدد مشاوره با اشخاص مطلع و خبره پذيرفته مى شوند. اين نقص بزرگ سبب مى شود تا بخت، شانس و اقبال در اين ماراتن علمى دخيل گردد كه به هيچ وجه شايسته چنين رقابت علمى در اين سطح نيست.
نگارنده اين سطور در سال ١٣٩٧ با حمايت تعدادى از اعضاى هيات مديره كانون وكلاى دادگسترى مركز، پيشنهاد انتخاب همه كانون هاى ٢٥ گانه از سوى داوطلبان در زمان ثبت نام به ترتيب علاقه و اولويت را مطرح نمود كه مورد استقبال اعضاى هيات مديره كانون وكلاى دادگسترى مركز قرار گرفت و با تصميم هيات مديره مراتب به اتحاديه سراسرى كانون هاى وكلاى دادگسترى ايران (اسكودا) اعلام و بيان شد كه چنانچه به هر دليل اين پيشنهاد مورد موافقت ديگر كانون ها نباشد، كانون مركز موافقت دارد تا داوطلبان در روند ثبت نام آزمون، اين كانون را به عنوان اولويت دوّم انتخاب و در صورت عدم قبولى در كانون انتخابى اوّل، نمره اكتسابى آنان در كانون مركز نيز سنجيده شده و در صورت كسب نمره علمى، پذيرفته شوند.
پيشنهاد كانون مركز عليرغم اينكه در كارگروه تخصصى و نيز شوراى اجرايى اسكودا متشكل از نمايندگان همه كانون ها مطرح و مورد موافقت قرار گرفت،
مع الوصف در اجلاس سراسرى كانون هاى وكلاى دادگسترى ايران در آبانماه سال ١٣٩٨ به ميزبانى كانون فارس، راى نياورد.
دو ايراد و نگرانى در اينخصوص از سوى برخى از اعضاى هيات مديره كانون ها خصوصاً كانون هاى جديدالتاسيس و با جمعيّت وكلاى كمتر مطرح مى شود......

نخست اينكه، رتبه هاى بالاتر در كانون هاى بزرگ و با جمعيّت بيشتر پذيرفته مى شوند و رتبه هاى پايين تر به كانون هاى جديدالتاسيس و با جمعيّت كمتر روانه خواهند شد.
دوّم اينكه، پذيرفته شدگانى كه با انتخاب اولوّيت هاى بعدى در كانونى غير از انتخاب اوّل پذيرفته مى شوند، رغبتى به ادامه وكالت در اين كانون ها نداشته و همواره به فكر تغيير و جابجايى محل اشتغال خود خواهند بود.
در خصوص ايراد و نگرانى نخست، بايد گفت با توجه به اينكه در حال حاضر تعداد پذيرفته شدگان آزمون در سراسر كشور، از سه درصد تعداد كل شركت كنندگان هر سال تجاوز نمى كند و اختلاف رتبه قبول شده هاى آزمون با يكديگر - به جز رتبه هاى برتر كه وضعيتى متفاوت داشته و شانس قبولى در همه كانون ها را دارند - به يك يا چند تست بستگى دارد بنابراين پذيرفته شدگان از نظر علمى تفاوت و فاصله چندانى ندارند.
در خصوص ايراد و نگرانى دوّم، بايد اذعان كرد كه در حال حاضر نيز، اين وضعيت در همه كانون ها وجود دارد. چون عده اى بدون ميل باطنى و تنها براساس مشورت با اشخاص مطلع و خبره، كانونى را براى آزمون انتخاب مى نمايند كه شانس بيشترى براى قبولى دارند لذا بعد از قبولى به فكر جابجايى و تغيير محل اشتغال به كانون هاى بزرگ تر و با جمعيّت بيشتر و يا كانون محل اقامت و سكونت خود، از طريق شركت مجدد در آزمون- در كانون هايى كه اجازه شركت مجدد كارآموزان در آزمون سال بعد را مى دهند- يا با طرح درخواست نقل و انتقال، مى باشند.
بنابراين تا زمانى كه اصلاح بنيادين و قانونى در روند پذيرش داوطلبان آزمون، از جمله بومى گزينى و اولويت داوطلبان بومى در پذيرش، صورت نپذيرد اين ايراد و نگرانى وجود خواهد داشت.
نتيجه اينكه، تجديدنظر در روند پذيرش متقاضيان ورود به حرفه وكالت و امكان انتخاب همه كانون ها براى داوطلبان، ضرورتى اجتناب ناپذير است.
طرح مجدد اين موضوع در دستور كار اجلاس سراسرى كانون هاى وكلاى دادگسترى سراسر كشور كه قرار است در اواخر خردادماه جارى ( در صورت اجازه مقامات بهداشتى و ستاد مبارزه با كرونا) به ميزبانى كانون اصفهان برگزار شود، از سوى كانون وكلاى دادگسترى مركز و برخى از كانون ها و هيات رئيسه اسكودا پيگيرى و در جلسه امروز ( پنج شنبه - ١٣٩٩/٣/١ ) شوراى اجرايى اسكودا متشكل از روساء و نمايندگان كانون ها، به عنوان يكى از دستورات اجلاس اصفهان مطرح و تصويب شد.
اميدواريم اين خواسته بحق داوطلبان ورود به حرفه وكالت، مورد توجه اعضاى محترم هيات مديره كانون هاى وكلاى دادگسترى سراسر كشور قرار گرفته و حتى الامكان در سالجارى و در آزمون پذيرش كارآموزان وكالت سال ١٣٩٩ با امكان انتخاب همه كانون ها براى داوطلبان، اين نقص جدّى در روند پذيرش متقاضيان ورود به حرفه وكالت مرتفع گردد.

 

 

  • منبع : www.datikan.com

اخبار مرتبط

برگزاری مرحله آزمایش اولیه سامانه ارسال پرونده‌های قضایی در دادگستری تهران

8 مهر 1399
برگزاری مرحله آزمایش اولیه سامانه ارسال پرونده‌های قضایی در دادگستری تهران

جزئیات محکومیت برخی متهمان اقتصادی

8 مهر 1399
جزئیات محکومیت برخی متهمان اقتصادی

استخدام 8  مهر 1399

8 مهر 1399
استخدام 8  مهر 1399

ثبت نام آزمون وکالت ۹۹ آغاز شد

7 مهر 1399
ثبت نام آزمون وکالت ۹۹ آغاز شد

استخدام 7 مهر 1399

7 مهر 1399
استخدام 7 مهر 1399

بازدید رییس کل دادگستری تهران از مجتمع قضایی شهید مطهری

6 مهر 1399
بازدید رییس کل دادگستری تهران از مجتمع قضایی شهید مطهری

استخدام 6 مهر 1399

6 مهر 1399
استخدام 6 مهر 1399

استخدام 5 مهر 1399

5 مهر 1399
استخدام 5 مهر 1399

استخدام 3 مهر 1399

3 مهر 1399
استخدام 3 مهر 1399

استخدام 2مهر 1399

2 مهر 1399
استخدام 2مهر 1399

یک چهارم کاهش پرونده‌های قضایی کل کشور متعلق به دادگستری تهران است

1 مهر 1399
یک چهارم کاهش پرونده‌های قضایی کل کشور متعلق به دادگستری تهران است

کارت ورود به جلسه آزمون وکالت قوه قضاییه منتشر شد

1 مهر 1399
کارت ورود به جلسه آزمون وکالت قوه قضاییه منتشر شد

استخدام1 مهر 1399

1 مهر 1399
استخدام1 مهر  1399

چالش‌های یک پرونده قضائی(نگاهی دیگر به پروندۀ نوید افکاری)

31 شهریور 1399
چالش‌های یک پرونده قضائی(نگاهی دیگر به پروندۀ نوید افکاری)

دادگاه شهلا جاهد در پرونده قتل ناصر محمد خانی + ویدیو

30 شهریور 1399
دادگاه شهلا جاهد در پرونده قتل ناصر محمد خانی + ویدیو

استخدام 30 شهریور 1399

30 شهریور 1399
استخدام 30 شهریور 1399

استخدام 29 شهریور 1399

29 شهریور 1399
استخدام 29 شهریور 1399

استخدام 26 شهریور 1399

26 شهریور 1399
استخدام 26 شهریور 1399

دومین عضو شورای شهر بوشهر دستگیر شد

25 شهریور 1399
دومین عضو شورای شهر بوشهر دستگیر شد

علی بهادری جهرمی :برنامه ما برای سال 1400

25 شهریور 1399
علی بهادری جهرمی :برنامه ما برای سال 1400