نظریه «حق» و «حکم» و اعمال آن بر خیارات ، در فقه و حقوق ایران
7 خرداد 1399

نظریه «حق» و «حکم» و اعمال آن بر خیارات ، در فقه و حقوق ایران

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد .

داتیکان: انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد( «حق» و «حکم» و عمال آن بر خیارات ، در فقه و حقوق ایران ) به قلم محمد علی آقایی منتشر کرد .

 

چکیده :

1- مفهوم و ماهیّت حق و حكم و تطبیق آن‌ها با خیار

2- مفهوم حق

3- ماهیت (و عنصر اساسی) حق

4- احكام «حق» و «حكم» از حیث نقل و انتقال و تطبیق آن‌ها برخیار

5- احكام «حق» و «حكم» از حیث اسقاط‌پذیری و تطبیق آن بر خیار

6- تبیین عمومی احكام «حق» و «حكم» از حیث نقل و انتقال

7- اِعمال احكام حق و حكم از حیث نقل و انتقال‌پذیری بر خیار

8- احكام «حق» و«حكم» از حیث اسقاط‌پذیری

9- مطالعه اسقاط‌پذیری خیارات و مبانی محدود كنندة آن

 

موضوع کلی: حقوق مدنی

موضوع جزئی: کلیات حقوق مدنی

نوبت چاپ : 1

سال انتشارات : 1398

تعداد صفحات : 197

قیمت :  300,000 ریال

 

 

*برای اطلاع از آخرین همایش‌های حقوقی، تازه‌های نشر حقوقی، استخدام حقوقی، مشاوره حقوقی و سایر اخبار حقوقی به سایت داتیکان مراجعه نمایید.

 

 

 

 

  • منبع : http://www.datikan.com/news