7 خرداد 1399

نظریه «حق» و «حکم» و اعمال آن بر خیارات ، در فقه و حقوق ایران

نظریه «حق» و «حکم» و اعمال آن بر خیارات ، در فقه و حقوق ایران انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد .

داتیکان: انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد( «حق» و «حکم» و عمال آن بر خیارات ، در فقه و حقوق ایران ) به قلم محمد علی آقایی منتشر کرد .

 

چکیده :

1- مفهوم و ماهیّت حق و حكم و تطبیق آن‌ها با خیار

2- مفهوم حق

3- ماهیت (و عنصر اساسی) حق

4- احكام «حق» و «حكم» از حیث نقل و انتقال و تطبیق آن‌ها برخیار

5- احكام «حق» و «حكم» از حیث اسقاط‌پذیری و تطبیق آن بر خیار

6- تبیین عمومی احكام «حق» و «حكم» از حیث نقل و انتقال

7- اِعمال احكام حق و حكم از حیث نقل و انتقال‌پذیری بر خیار

8- احكام «حق» و«حكم» از حیث اسقاط‌پذیری

9- مطالعه اسقاط‌پذیری خیارات و مبانی محدود كنندة آن

 

موضوع کلی: حقوق مدنی

موضوع جزئی: کلیات حقوق مدنی

نوبت چاپ : 1

سال انتشارات : 1398

تعداد صفحات : 197

قیمت :  300,000 ریال

 

 

*برای اطلاع از آخرین همایش‌های حقوقی، تازه‌های نشر حقوقی، استخدام حقوقی، مشاوره حقوقی و سایر اخبار حقوقی به سایت داتیکان مراجعه نمایید.

 

 

 

 

  • منبع : http://www.datikan.com/news

اخبار مرتبط

استخدام 14تیر 1399

14 تیر 1399
استخدام 14تیر 1399

کارگاه دادخواست نویسی

11 تیر 1399
کارگاه دادخواست نویسی

The Prison of Democracy

11 تیر 1399
The Prison of Democracy

  رساله نظری و عملی در حقوق تعهدات با مطالعه در رویه قضایی

11 تیر 1399
  رساله نظری و عملی در حقوق تعهدات با مطالعه در رویه قضایی

نشست تعریف کودک، ماهیت حقوق کودک، معرفی کنوانسیون حقوق کودک

11 تیر 1399
نشست  تعریف کودک، ماهیت حقوق کودک، معرفی کنوانسیون حقوق کودک

استخدام 11تیر 1399

11 تیر 1399
استخدام 11تیر 1399

مجموعه قوانین و مقررات زمین شهری

10 تیر 1399
مجموعه قوانین و مقررات زمین شهری

قواعد حقوقی اضطرار به شرایط کرونایی حاکم است

10 تیر 1399
قواعد حقوقی اضطرار به شرایط کرونایی حاکم است

استخدام10تیر  1399

10 تیر 1399
استخدام10تیر  1399

Comparative Constitution Making

9 تیر 1399
Comparative Constitution Making

ضمانت اجرای دیوان بین الملل کیفری در مقابله با نقض حقوق بشردوستانه

9 تیر 1399
ضمانت اجرای دیوان بین الملل کیفری در مقابله با نقض حقوق بشردوستانه

The Sources of International Law 

9 تیر 1399
The Sources of International Law 

نشست علمی «اعتراض شخص ثالث نسبت به آرای جزایی»

9 تیر 1399
نشست علمی «اعتراض شخص ثالث نسبت به آرای جزایی»

ورود دستگاه قضایی به موضوع تصرفات غیرمجاز اراضی ملی در بستر رودخانه روستای دهنو یاسوج

9 تیر 1399
ورود دستگاه قضایی به موضوع تصرفات غیرمجاز اراضی ملی در بستر رودخانه روستای دهنو یاسوج

  استخدام 9تیر  1399

9 تیر 1399
  استخدام 9تیر  1399

اولین نشست «ماهیت حقوق کودک، تعریف کودک و توصیف چشم‌اندازهای نشست‌ها»

8 تیر 1399
اولین نشست «ماهیت حقوق کودک، تعریف کودک و توصیف چشم‌اندازهای نشست‌ها»

  استخدام 8 تیر  1399

8 تیر 1399
  استخدام 8 تیر  1399

Interpretation without Truth

7 تیر 1399
Interpretation without Truth

مجموعه آزمونهای مشاوران حقوقی قوه قضائیه

7 تیر 1399
مجموعه آزمونهای مشاوران حقوقی قوه قضائیه

سوالات طبقه بندی شده حقوق اداری

7 تیر 1399
سوالات طبقه بندی شده حقوق اداری