استخدام کاردان یا کارشناس حقوقی

استخدام حقوقی استخدام حقوقی

27 بهمن 1394

استخدام کاردان یا کارشناس حقوقی

موسسه فرهنگی پژوهشی حقوق شهر دانش در تهران کاردان یا کارشناس حقوقی استخدام می کند.

موسسه فرهنگی پژوهشی حقوق شهر دانش در تهران استخدام می نماید:

کاردان یا کارشناس حقوقی: آشنا به امور ویراستاری و مسلط به تایپ

واجدین شرایط می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل info@sdil.ac.ir ارسال نمایند.

  • منبع : سایت حقوقی داتیکان