سوالات طبقه بندی شده حقوق اداری
7 تیر 1399

سوالات طبقه بندی شده حقوق اداری

مجمع علمی  و فرهنکی مجد منتشر کرد . 

داتیکان:  مجمع علمی  و فرهنکی مجد « سوالات طبقه بندی شده حقوق اداری» را به قلم دکتر محمد وارسه بازقلعه منتشر کرد . 
 

 

                  


 

موضوع اصلی : آزمون و آموزش حقوقی 

موضوع فرعی : سولات طبقه بندی شده 

 

 نوبت چاپ: 8
تعدادصفحه : 276
 سال نشر: 1399
 قیمت: 550000یال

 

 

چکیده: 
1 ـ تقسیمات کشوری ـ استخدام ـ استخدام پیمانی
2 ـ حقوق بازنشستگی و وظیفه ـ مقررات استخدامی
3 ـ دیوان عدالت اداری ـ شهرداری ها ـ تخلفات اداری
4 ـ اعمال حاکمیت و تصدی ـ حقوق و تکالیف ـ قانون اساسی
5 ـ ساعات کار ـ مرخصی‌ها ـ مسؤولیت ـ مأموریت
6 ـ خدمت نیمه وقت بانوان ـ انتقال ـ شوراها
7 ـ قانون نظام هماهنگ پرداخت ـ بازنشستگی
8 ـ تشکیلات ـ گزینش ـ آمادگی به خدمت
9 ـ بازرسی ـ پاداش پایان خدمت
10 ـ شورای عالی اداری و فوق العاده ها

 

لینک کتاب : 

https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/2517

 

*برای اطلاع از آخرین همایش‌های حقوقی، تازه‌های نشر حقوقی، استخدام حقوقی، مشاوره حقوقی و سایر اخبار حقوقی به سایت داتیکان مراجعه نمایید.

  • منبع : www.amjadbook.ir