از جنگ سرد تا جنگ سایبری
15 تیر 1399

از جنگ سرد تا جنگ سایبری

مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد . 

داتیکان:  مجمع علمی و فرهنگی مجد از جنگ سرد تا جنگ سایبری «تحولات حقوق بین الملل صلح و حقوق مخاصمات مسلحانه در بیست و پنج سال اخیر» را به ترجمه دکتر حسن سواری و علی احسان خواه منتشر کرد . 

                 

 

 

 نویسنده: هانس یوآخیم هاینتز، پییر تیل بورگر 

موضوع اصلی : حقوق بین الملل 

موضوع فرعی: حقوق جنگ ومخاصمات مسلحانه 

 

 نوبت چاپ: 1

تعدا صفحه :320

 سال نشر: 1399 

کد مجد: 12163

 قیمت:  640000ریال

 

چکیده :

1- توسعه فزاینده حقوق بین‌الملل 

2- نوشیدنی قدیمی در جام‌های تازه: خودمختاری و استقلال در حقوق بین‌الملل

3- تهدیدهای جدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی 

4- شیوه‌ها وسلاحهای جنگی نوین 

5- نقش در حال تغییر فرد در حقوق صلح و حقوق مخاصمات مسلحانه 

6- رویه‌های عملی درخصوص اقدامات بشردوستانه و چالش‌های پیش روی اصول بشردوستانه 

7- اقدامات بشردوستانه و مداخله نظامی غرب

 

لینک کتاب : 

https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/12163

  • منبع : www.amjadbook.ir