مجموعه قوانین خاص حقوقی، کیفری «اسکودا»
16 تیر 1399

مجموعه قوانین خاص حقوقی، کیفری «اسکودا»

مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد . 

داتیکان: مجمع علمی و فرهنگی مجد  مجموعه قوانین خاص حقوقی، کیفری «اسکودا» را به قلم دکتر سید عباس حسینی نیک منتشر کرد . 

               

 

موضوع اصلی : مجموعه قوانین 

موضوع فرعی : قوانین جیبی و رقعی 

 

 کد مجد: 12167

نوبت چاپ : 1

 سال نشر: 1399 

تعدا صفحه: 370

 قیمت:  740000ریال

 

چکید:

1- قانون شوراهاى حل اختلاف مصوب سال 1394 

2- قانون تشكیلات و آیین دادرسى دیوان عدالت ادارى مصوب سال 1392

3- قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 

4- آیین‌نامه اجرایى ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادى اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى مصوب سال 1397 

5- قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مصوب سال 1390 

6- قانون اصلاح بعضى از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمى مصوب سال 1322 

7- قانون دفتر اسناد رسمى مصوب سال 1316 

8- آیین نامه اجراى مفاد اسناد رسمى لازم الاجراء و طرز رسیدگى به شكایت از عملیات اجرائى مصوب سال 1387 

9- قانون اداره تصفیه امور ورشكستگى مصوب سال 1318 

10- قانون صدور چك مصوب سال 1372 با اصلاحات سال 1382 و 1397 

11- قانون بخش تعاونى اقتصاد جمهورى اسلامى ایران مصوب سال 1370 

12- قانون اجراى سیاستهاى كلى اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسى مصوب سال 1387

13- آیین نامه نحوه اجراى احكام حدود، سلب حیات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، دیات، شلاق، تبعید، نفى بلد، اقامت اجبارى و منع از اقامت در محل یا محل‌هاى معین مصوب سال 1398 

14- قانون مبارزه با پولشویى مصوب سال 1386 با اصلاحات 1397 

15-قانون تشدید مجازات اسیدپاشى و حمایت از بزه دیدگان ناشى از آن مصوب سال 1398

16- ون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1376 

17- قانون مسؤولیت مدنى مصوب سال 1339 

18 -قانون امور حسبى مصوب سال 1319 

19 -قانون تملك آپارتمانهامصوب سال 1343 

20- قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال 1389 

21- قانون بیمه اجبارى خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشى از وسایل نقلیه مصوب سال 1395

 

لینک خرید کتاب :

https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/12167

  • منبع : www.amjadbook.ir

اخبار مرتبط

Sexual Crime and the Experience of Imprisonment

15 مرداد 1399
Sexual Crime and the Experience of Imprisonment

آزادسازی سواحل مازندران در مجموعه رفاهی قوه قضاییه

15 مرداد 1399
آزادسازی سواحل مازندران در مجموعه رفاهی قوه قضاییه

Green Criminology and Green Theories of Justice 

14 مرداد 1399
Green Criminology and Green Theories of Justice 

برگزاری سیزدهمین جلسه محاکمه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر

11 مرداد 1399
برگزاری سیزدهمین جلسه محاکمه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ١۴ متهم دیگر

خلاءهای قانونی و تعاملی موجب وقوع تخلف و جرم کارشناسان رسمی می‌شود

8 مرداد 1399
خلاءهای قانونی و تعاملی موجب وقوع تخلف و جرم کارشناسان رسمی می‌شود

The Juridical Act

6 مرداد 1399
The Juridical Act

تفاوت ماده 477 و 474 قانون آیین دادرسی کیفری/به بهانه پذیرش اعاده دادرسی سه محکوم حوادث آبان

1 مرداد 1399
تفاوت ماده 477 و 474 قانون آیین دادرسی کیفری/به بهانه پذیرش اعاده دادرسی سه محکوم حوادث آبان

تحلیل و رویکرد قوانین و مقررات تامین اجتماعی در قراردادهای ایران

31 تیر 1399
تحلیل و رویکرد قوانین و مقررات تامین اجتماعی در قراردادهای ایران

Borderland Battles

31 تیر 1399
Borderland Battles

چرا درخواست اعاده دادرسی ۳ اعدامی آبان ۹۸ توسط رئیس دیوان عالی پذیرفته شد؟ 

31 تیر 1399
چرا درخواست اعاده دادرسی ۳ اعدامی آبان ۹۸ توسط رئیس دیوان عالی پذیرفته شد؟ 

اصل در سازمان بازرسی، نظارت برای پیشگیری از انحراف از قوانین است

30 تیر 1399
اصل در سازمان بازرسی، نظارت برای پیشگیری از انحراف از قوانین است

هیات منصفه مطبوعات: تابناک مجرم نیست

29 تیر 1399
هیات منصفه مطبوعات: تابناک مجرم نیست

بسته قوانین آزمون وکالت و مشاوران

29 تیر 1399
بسته قوانین آزمون وکالت و مشاوران

Sexual Crime, Religion and Spirituality

28 تیر 1399
Sexual Crime, Religion and Spirituality

Shadows of Doubt 

28 تیر 1399
Shadows of Doubt 

ماجرای تعارض بین مفاد موافقت‌نامه‌های بین‌المللی با قوانین و مقررات داخلی

25 تیر 1399
ماجرای تعارض بین مفاد موافقت‌نامه‌های بین‌المللی با قوانین و مقررات داخلی

وجود قوانین معارض در حوزه معادن

25 تیر 1399
وجود قوانین معارض در حوزه معادن

بایدها و نبایدهای نگهبان جمهوریت و اسلامیت نظام

25 تیر 1399
بایدها و نبایدهای نگهبان جمهوریت و اسلامیت نظام

Crime Scenery in Postwar Film and Photography

24 تیر 1399
Crime Scenery in Postwar Film and Photography

اصلاح قوانین موجب رشد و جهش تولید می شود

23 تیر 1399
اصلاح قوانین موجب رشد و جهش تولید می شود