سوالات طبقه بندی شده موضوعی بین الملل خصوصی
16 تیر 1399

سوالات طبقه بندی شده موضوعی بین الملل خصوصی

مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد  . 

داتیکان :  مجمع علمی و فرهنگی مجد مجموعه سوالات طبقه بندی شده موضوعی بین الملل خصوصی را به قلم آرمین طلعت منتشر کرد . 

 

 

 

                 

 

 کد مجد: 9618

 نوبت چاپ: 3

 سال نشر: 1399

تعداد صفحه: 250

 قیمت: 500000یال

 

چکیده: 

1- تابعیت 

2- اقامتگاه 

3- حقوق بیگانگان 

4- تعارض قوانین 

5- اجرای قانون صلاحیدار خارجی 

6- مسائل مهم تعارض قوانین 

7- تعارض دادگاهها

 

لینک خرید کتاب : 

https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/9618

  • منبع : www.amjadbook.ir