حقوق و تکالیف واخوانده در حقوق ایران
21 تیر 1399

حقوق و تکالیف واخوانده در حقوق ایران

مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد. 

داتیکان : مجمع علمی و فرهنگی مجد «حقوق و تکالیف واخوانده در حقوق ایران» را به قلم دکتر سام محمدی و دکترسیدحسن حسینی مقدم و محسن ولی نیا پاشا منتشر کرد .

 

               

              

 

موضوع اصلی : آیین دادرسی 

موضوع فرعی : آیین دادرسی مدنی 

 

 

 نوبت چاپ: 1

   سال نشر: 1398

تعدادصفحه : 195

کد مجد: 11666

 قیمت: 300000ریال

 

چکیده:

1- مفهوم، مبنا و ماهیت حقوقی واخواهی

2- قلمرو و کیفیت رسیدگی به واخواهی

3- حقوق واخوانده

4- حقوق تأمینی واخوانده

5- حقوق شکلی واخوانده

6- تکالیف واخوانده در مقابل دادگاه

7- تکالیف واخوانده در مقابل واخواه

8- حقوق ماهوی واخوانده

9- كیفیت رسیدگی به واخواهی

 

لینک خرید کتاب : 

https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/11666

  • منبع : www.amjadbook.ir

اخبار مرتبط

مقتضای قراردادها

21 مرداد 1399
مقتضای قراردادها

اولین جلسه دادگاه یک کارآموز وکالت را ببینید + ویدیو

21 مرداد 1399
اولین جلسه دادگاه یک کارآموز وکالت را ببینید + ویدیو

نقش هیات منصفه در دعاوی کیفری را ببنید (فیلم 12 مرد خشمگین) + ویدیو

21 مرداد 1399
نقش هیات منصفه در دعاوی کیفری را ببنید (فیلم 12 مرد خشمگین)  + ویدیو

استخدام 21 مرداد 1399

21 مرداد 1399
استخدام 21 مرداد 1399

تعیین تکلیف ۳ اساسنامه دولتی در جلسه شورای نگهبان

20 مرداد 1399
تعیین تکلیف ۳ اساسنامه دولتی در جلسه شورای نگهبان

عدالت و انصاف در آیینه آرای قضایی

20 مرداد 1399
عدالت و انصاف در آیینه آرای قضایی

نگرشی آزمونی به حقوق جزای عمومی

20 مرداد 1399
نگرشی آزمونی به حقوق جزای عمومی

حجتی: با کمبود کارشناسان حقوقی زبده و حرفه‌ای در امور بین المللی مواجهیم

20 مرداد 1399
حجتی: با کمبود کارشناسان حقوقی زبده و حرفه‌ای در امور بین المللی مواجهیم

حجتی: با کمبود کارشناسان حقوقی زبده و حرفه‌ای در امور بین المللی مواجهیم

20 مرداد 1399
حجتی: با کمبود کارشناسان حقوقی زبده و حرفه‌ای در امور بین المللی مواجهیم

The Law and Legitimacy of Imposed Constitutions

20 مرداد 1399
The Law and Legitimacy of Imposed Constitutions

نقض استقلال مجلس با حضور نهادهای دیگر در هیات نظارت

20 مرداد 1399
نقض استقلال مجلس با حضور نهادهای دیگر در هیات نظارت

کاربرد هوش مصنوعی در خدمات حقوقی آنلاین

20 مرداد 1399
کاربرد هوش مصنوعی در خدمات حقوقی آنلاین

استخدام 20 مرداد 1399

20 مرداد 1399
استخدام 20 مرداد 1399

Sexual Crime and the Experience of Imprisonment

15 مرداد 1399
Sexual Crime and the Experience of Imprisonment

A Life of Crime My Career in Forensic Science

15 مرداد 1399
A Life of Crime My Career in Forensic Science

تکیه بر کرامت انسانی وجه تمایز حقوق بشر اسلامی با حقوق بشر غربی است

15 مرداد 1399
تکیه بر کرامت انسانی وجه تمایز حقوق بشر اسلامی با حقوق بشر غربی است

استخدام 15 مرداد 1399

15 مرداد 1399
استخدام 15 مرداد 1399

Technology-Enhanced Methods of Money Laundering

14 مرداد 1399
Technology-Enhanced Methods of Money Laundering

کیفر زدایی در ایران «نظریه ورویه»

14 مرداد 1399
کیفر زدایی در ایران «نظریه ورویه»

Green Criminology and Green Theories of Justice 

14 مرداد 1399
Green Criminology and Green Theories of Justice