همایش‌های حقوقی همایش‌های حقوقی

8 تیر 1395
سمینار اعتبار اسنادي قابل انتقال

سمینار اعتبار اسنادي قابل انتقال

کمیسیون بانکی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی در نظر دارد سمیناري را تحت عنوان اعتبار اسنادي قابل انتقال برگزار نماید

داتیکان: کمیسیون بانکی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی در نظر دارد سمیناري را تحت عنوان اعتبار اسنادي قابل انتقال به مدت 8 ساعت برگزار نماید.

به گزارش داتیکان سمینار اعتبار اسنادي قابل انتقال 29 و 30 تیر ماه در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزي ایران برگزار می گردد.

علاقمندان می توانند براي نام نویسی در سمینار فوق، هزینه شرکت در سمینار (مبلغ 3,100,000 ریال براي اعضاي کمیته ایرانی و 3,900,000 ریال براي غیراعضا) را حداکثر تا تاریخ شنبه 26 تیرماه 1395 به شماره حساب 1550050092 کد شناسه 950516 نزد بانک ملت شعبه وزارت نفت به نام اتاق بازرگانی بین المللی واریز و اسامی شرکت کنندگان را به همراه تصویر فیش واریزي به دبیرخانه کمیته ایرانی ارسال نمایند.

مکان برگزاری: خیابان طالقانی شماره 175 ، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي ایران

تاریخ برگزاری سه شنبه 1395/04/29 تا تاریخ چهارشنبه 1395/04/30

 ساعت برگزاری: 08:30:00 تا ساعت: 12:30:00

سازمان برگزار کننده: اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران

ارایه دهنده: خانم فریده تذهیبی - آقاي محمدرضا شاکري


تلفن: 88306127 - پست الکترونیکی: ICCIran@icc-iran.org

  • منبع : سایت حقوقی داتیکان
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32