مسئولیت مدنی مالک
12 شهریور 1399

مسئولیت مدنی مالک

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد 

داتیکان : مجمع علمی و فرهنگی مجد « مسئولیت مدنی مالک » را به قلم دکتر ایراندخت نظری منتشر کرد. 
 

 

          

موضوع اصلی : حقوق مدنی 

موضوع فرعی : مسئولیت مدنی / خسارات مادی و معنوی 


 نوبت چاپ: 1
 سال نشر : 1399
تعداد صفحه : 222
 کد مجد : 12244
 قیمت: 450000ریال

 

چکیده:
1- تفاوت مسئولیت مدنی مالک به هنگام تجاوز از حق با مسئولیت به جبران خسارت ناشی از مال 
2- مبنای مسئولیت مالک 
3- مسئولیت مالک بر مبنای موضوع مالکیت
4- مسئولیت مدنی مالک وسیله نقلیه
5- مسئولیت مدنی مالک بنا 
6- مسئولیت ناشی از شیء 
7- مقررات عمومی مسئولیت ناشی از شئ 
8 - اثر مسئولیت 
9- خسارت 
10- راههای جبران خسارت 
11- عوامل رافع مسئولیت

خرید اینترنتی 
https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/12244

 

*برای اطلاع از اخرین همایش های حقوقی، گزارش‌ها و یادداشت‌های حقوقی، تازه های نشر حقوقی ، استخدام حقوقی ، مشاوره حقوقی و سایر اخبار حقوقی به سایت داتیکان مراجعه نمایید .

  • منبع : www.majdpub.ir