تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

8 تیر 1395
کتاب وضعیت حقوق بشر در آمریکا منتشر شد

کتاب وضعیت حقوق بشر در آمریکا منتشر شد

معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر از تدوین و انتشار کتاب "وضعیت حقوق بشر در آمریکا در سال ( 2015)   خبر داد

داتیکان: معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر از تدوین و انتشار کتاب "وضعیت حقوق بشر در آمریکا در سال ( 2015) " به مناسبت روز افشای حقوق بشر آمریکایی خبر داد.

به گزارش داتیکان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر از تدوین و انتشار کتاب " وضعیت حقوق بشر در آمریکا در سال ( 2015)" به مناسبت روز افشای حقوق بشر آمریکایی خبر داد.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در 1394/4/6 در خصوص  اقدامات تروریستی آمریکا و عوامل آن علیه ملت ایران در تیرماه، اظهار داشت: ستاد حقوق بشر با هماهنگی و همکاری شورای فرهنگ عمومی، درج این مناسبت را در تقویم ملی تا تحقق آن مورد پیگیری قرار داد واکنون در سالروز این مناسبت، اولین مجموعه مکتوب از نقض حقوق بشر در آمریکا برای اطلاع پژوهشگران و مردم منتشر شده است.

غریب آبادی افزود: این مجموعه که توسط مرکز پایش معاونت امور بین الملل ستاد حقوق بشر تدوین و از سوی مرکز انتشارات قوه قضائیه منتشر شده است، از نقض حقوق بشر توسط آمریکا در حوزه های مختلف در سال 2015 پرده  برمیدارد. تمامی محتوای این مجموعه که در دو بخش گزارشات و اخبار تنظیم شده است نیزازاسناد، گزارشات و اخبار نهادهای بین المللی حقوق بشری وسازمان ها و رسانه های عمدتا غربی گردآوری شده است.

معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر همچنین اظهار داشت: این کتاب 130 صفحه ای با پرداختن به نقض حقوق بشردر آمریکا در چندین فصل مجزا از جمله نظام قضایی و زندان، شکنجه، خشونت، قتل، ناپدیدشدگی، تبعیض، نژادپرستی، اسلام‌ستیزی، نسل کشی، زنان، کودکان، کارگران و آزادی های مدنی و اجتماعی می تواند به عنوان منبعی مناسب ومعتبر برای اساتید، پژوهشگران، دانشجویان وکارشناسان فعال در حوزه های مرتبط از جمله حقوق بشر، حقوق بین الملل و روابط بین الملل برای پی بردن به ماهیت واقعی آمریکا و ادعاهای دروغین آن در حوزه حقوق بشر مورد استفاده قرار گیرد.

غریب آبادی در پایان تاکید کرد که مرکز پایش ستاد حقوق بشر در راستای اهداف و وظایف خود، گزارشات، اخبار واسناد متعددی از نقض حقوق بشر در سایر کشورهای غربی را نیز جمع آوری و تدوین نموده که در فرصت مناسب، اقدام به انتشار آنها خواهد نمود.

  • منبع : http://www.humanrights-iran.ir/