درآمدی بر حقوق داوری سایبری
19 شهریور 1399

درآمدی بر حقوق داوری سایبری

انتشارات مجمع علمی و فرهنگی مجد منتشر کرد .

داتیکان :  مجمع علمی و فرهنگی مجد «درآمدی بر حقوق داوری سایبری» را به قلم دکتر مسعود اخوان فرد و رضا شهیدی صادقی منتشر کرد . 

 

        

موضوع اصلی: حقوق داوری 

موضوع فرعی : داوری داخلی 

 نوبت چاپ: 1
سال نشر : 1399
 کد مجد: 11563
 تعداد صفحه : 322
 قیمت: 490000ریال

 

چکیده : 
1- حل‌ وفصل اختلافات تجاری با تأکید برداوری سنتی
2- داوری تجاری بین‌المللی
3- روند جلسات داوری در فضای سنتی
4- شهادت شهود
5- استماع شهادت شهود در داوری سنتی
6- داوری سایبری
7- فرآیند جلسات داوری در فضای سایبری
8- دلیل الکترونیک در داوری فضای سایبری
9- استماع شهادت شهود در داوری فضای سایبری


خرید اینترنتی 
https://www.majdpub.ir/Home/BDetails/11563

♦️صفحه رسمی مجد در اینستاگرام:
www.instagram.com/majdlaw

 

*برای اطلاع از اخرین همایش های حقوقی، گزارش‌ها و یادداشت‌های حقوقی، تازه های نشر حقوقی ، استخدام حقوقی ، مشاوره حقوقی و سایر اخبار حقوقی به سایت داتیکان مراجعه نمایید .

  • منبع : www.majdpub.ir