تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

20 تیر 1395
دو فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامي منتشر شد

دو فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامي منتشر شد

چهاردهمین شماره دو فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامي ویژه بهار و تابستان 95 منتشر شد

داتیکان: چهاردهمین شماره دو فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامي برای هشتمین سال در بهار و تابستان 95 به چاپ رسید.

به گزارش داتیکان این مجله داراي رتبه علمي - پژوهشي است و وابسته به دانشگاه سمنان می باشد. اطلاعات تکمیلی در ادامه آمده است:


مشخصات:

مطالعات فقه و حقوق اسلامی

ناشر: دانشگاه سمنان

قطع: کتابی 

دوره انتشار: دو فصلنامه 

وابسته به: دانشگاه سمنان

صاحب امتیاز: دانشگاه سمنان

 مدیر مسئول: دکتر حمید مسجد سرائی 

سر دبیر: دکتر احمد باقری  

تلفن: 3354086-0231

ایمیل: feqh88 gmail.com 


سال هشتم، شماره 14، بهار و تابستان 1395

 فهرست:

- بررسي فقهي قتل در فضاي مجازي

علي اكبر ايزدي فرد ، سيد مجتبي حسين نژاد   صص 7-24

- ضايعات حاصل از حوادث رانندگي و امكان جبران زيان هاي ناشي از آن

مصطفي جباري ، محمد ابوعطا   صص 35-58

- بررسي ماهيت حقوقي قرارداد هاي كُد شِير در حمل و نقل هوايي

غفور خوئيني ، جعفر سلمان زاده   صص 59-90

- ماهيت علم قاضي

محمدرضا داداشي ، زهرا فيض   صص 91-112

- شرايط اعمال قاعده درا در فقه اماميه و قانون مجازات اسلامي

سيد محمد مهدي ساداتي   صص 113-146

- بررسي تاثير اراده مورث در قواعد حاكم بر ارث

رضا سكوتي نسيمي ، سيدمحمد تقي علوي ، محمدرضا رشيدي احمدآبادي   صص 147-172

- مقايسه نظريه عقيم شدن قرارداد با نظريات قوه قاهره، تغيير اوضاع و احوال و دشواري اجراي قرارداد

سامان عسكري ، هادي احتشامي   صص 173-194

- تداخل اسباب ديه در فقه اماميه

علي اكبر فرح زادي ، نرگس فهيم   صص 195-214

- ماهيت و آثار حق دستدارمي

سام محمدي ، سودابه اسديان   صص 215-246

- كيفيت مسووليت عوامل متعدد زيان (نقد مواد 526، 533 و 535 ق.م.ا مصوب 1392)

خسرو مومني   صص 247-274

 

 

  • منبع : http://www.magiran.com/
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32