آشنایی با دیدگاه های صنفی نامزدهای بیست و نهمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

همایش‌های حقوقی همایش‌های حقوقی

29 بهمن 1394

آشنایی با دیدگاه های صنفی نامزدهای بیست و نهمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز

تشکل وکلای نوگرا و جامعه وکلای ایساتیس نشستی با عنوان «آشنایی با دیدگاه های صنفی نامزدهای بیست و نهمین دوره انتخابات هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز» برگزار می کنند.

این نشست با سخنرانی دکتر عباس کریمی و علی حامد توسلی، شنبه اول اسفندماه 94 ساعت 18 در کانون وکلای دادگستری مرکز سالن مرحوم جلالی نائینی برگزار می گردد.

  • منبع : سایت حقوقی داتیکان