حقوق بین الملل حقوق بین الملل

20 تیر 1395
برکناری احمد شهید پیش از پایان مأموریت

برکناری احمد شهید پیش از پایان مأموریت

معاون امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، از برکناری احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران پیش از پایان دوران مأموریتش خبر داد.

داتیکان: احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران مشغول به فعالّیت بود و همواره مواضع بسیار خصمانه‌ای در خصوص ایران می‌گرفت، قبل از پایان دوران مأموریتش از سمت خود برکنار خواهد شد.
 
به گزارش داتیکان: معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر قوه قضاییه از تغییر زود هنگام احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران خبر داد.
 کاظم غریب آبادی از تغییر زود هنگام احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران پیش از پایان دوران ماموریتش خبر داد، این در حالی است که وی همواره مواضع بسیار خصمانه‌ای در خصوص ایران می‌گرفت که این امر با حمایت همه جانبه کشورهایی از جمله عربستان و اسرائلی همراه بود.

  • منبع : سایت حقوقی داتیکان