فصنامه مطالعات حقوق عمومی

تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

29 بهمن 1394

فصنامه مطالعات حقوق عمومی

دوره 45، شماره 4، زمستان 1394

مشخصات:

فصنامه مطالعات حقوق عمومی

ناشر: دانشگاه تهران 

قطع: کتابی 

دوره انتشار: فصلنامه 

وابسته به: دانشگاه تهران 

صاحب امتیاز: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 

مدیر مسئول: دکتر محمدرضا تخشید

سر دبیر: دکتر عباسعلی کدخدایی

تلفن: 66469794-021 

دورنگار: 66414424-021


دوره ۴۵، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۴

فهرست:

- سخن سردبیر

صفحه ۵۳۱-۵۳۲

- مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها برای زباله‌های فضایی و سازوکارهای حل‌و‌فصل اختلاف‌های ناشی از آنها

محسن عبدالهی؛ سید محمد حسینی      صفحه ۵۳۳-۵۶۲

- کثرت گرایی حقوقی در الهیات مسیحی و تأثیر آن بر آغاز شکل گیری حقوق مدرن

مهدی شهابی      صفحه ۵۶۳-۵۸۷

- اختلاف زیست‌محیطی آرژانتین و اروگوئه (۲۰۱۰)؛ تبیین برخی مباحث و اصول

سیدفضل اله موسوی؛ سیدحسین موسوی‌فر     صفحه ۵۸۹-۶۰۸

- تعارض میان جاسوسی و آزادی اطلاعات از منظر حقوق بین‌الملل بشر

ونوس قره باغی؛ محسن زارع      صفحه ۶۰۹-۶۲۹

- تحدید قلمروصلاحیت دیوان عدالت اداری توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی

مجید بنایی اسکویی     صفحه ۶۳۱-۶۶۵

- ورود ثالث در رویه دیوان بین المللی دادگستری (ماده ۶۲ اساسنامه)

حمید الهویی نظری     صفحه ۶۶۷-۶۸۹

- شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و وضعیت حقوق بشر در عربستان سعود

سیدعلی سادات اخوی؛ عباس خداشناس    صفحه ۶۹۱-۷۱۳

- نقض حقوق بشر و جدایی‌طلبی: رویکرد انتقادی به نظریۀ جدایی‌ چاره‌ساز در حقوق بین‌الملل

مهدی حدادی؛ سیامک کریمی     صفحه ۷۱۵-۷۳۶

  • منبع : سایت حقوقی داتیکان
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32