از نجات دره حسنک تا قطع ۳۲ درخت در باغ چیذر و ورود پلیس امنیت
25 آذر 1399

از نجات دره حسنک تا قطع ۳۲ درخت در باغ چیذر و ورود پلیس امنیت

اعضای شورای اسلامی شهر تهران در جلسه امروز شورا ۹ پرونده پلاک ثبتی را بررسی و درباره آن رای گیری کردند.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران در جلسه امروز شورا ۹ پرونده پلاک ثبتی را بررسی و درباره آن رای گیری کردند.

جلسه امروز شورای شهر تهران به مانند جلسات سه شنبه هر هفته به موضوع بررسی پلاک های ثبتی باغ بودن یا نبودن ملکها اختصاص داده شد و محمد سالاری در تشریح اولین پرونده گفت: این پرونده مربوط به ۴ پلاک ثبتی است که با مساحت ۳۳۰۰ متر مربع واقع در محله سعادت آباد در منطقه دو است که زیرپهنه آنها  s۲۲۲است و کاربری فعلی آنها لایه تثبیت شده پارک و فضای سبز است که در سال ۹۸ کمیسیون ماده هفت، این ملک را با داشتن ۱۲۷ درخت باغ اعلام کرده در حالی که حد نصاب درختان آن ۱۳۲ بوده است.

وی با بیان این که طبق بند ۴ کمیسیون ماده ۵ در کاربری فضای سبز تثبیت شده باید ۷۰ درصد آن به شهرداری به صورت رایگان برای صرف در حقوق عامه داده شود و در ۳۰ درصد باقیمانده نسبت به اخذ پروانه اقدام کند، اظهار کرد: این املاک در دره حسنک که سراسر باغ و فضای سبز است ، واقع شده و با توجه به فضای خاص این دره و عکسهای هوایی و همچنین مستندات پرونده نظرمان بر باغ بودن این پلاک ثبتی است.

به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر باغ بودن را  به تصویب رساندند.

در ادامه سالاری با بیان این که پلاک ثبتی دیگر مربوط به دوملک به مساحت ۷۲۹ متر در محله درکه واقع در منطقه یک است که یکی از این ملکها در سندش عنوان شده که عرصه و عیان و دیگری فضای مشجر با احداث یک خانه است، گفت: بررسی سند مادر نشان داده که شش دانگ باقیمانده یک باغ هستند که کاربری قدیمی آنها نیز مسکونی بوده که از نظر کمیسیون ماده هفت این املاک شرایط احراز باغ را دارند.

وی با بیان این که دقت داشته باشید که حد نصاب درختان این پرونده ۳۵ اصله است و البته در یکی از این املاک ۱۶۴ متر ساختمان ساخته شده و پایان کار هم دارد، گفت: در ملک دیگر مجوز تخریب و نوسازی دریافت شده و حتی در سنوات گذشته در گذر شمالی یک گود برداشته شده است. اما چون در سند مادر این ملک باغ اعلام شده ما هم آن را باغ اعلام می کنیم.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران نظر کمیسیون مربوطه مبنی بر باغ بودن را با رای مثبت خود به تصویب رساندند.

در ادامه محمد سالاری با اشاره به شرایط یک ملک دیگر با مساحت ۵۷۸ متر در خیابان هدایت واقع در منطقه ۱۲ گفت: در سند تک برگی آن قید شده که عرصه و عیان باغچه است و این در حالی است که تنها یک درخت در این ملک قرار دارد و حد نصاب آن باید ۲۳ اصله درخت می بود. اما چون در متن سند باغچه قید شده با این که در عکسهای هوایی پوشش درخت نمی بینیم اما این ملک را باغ اعلام می کنیم.

امینی در  واکنش به این رای کمیسیون گفت: نظر کمیسیون در حالی مبنی بر باغ بودن است که زیر پهنه این ملک مختلط بوده و کاربری قدیمی آن مسکونی است و تنها یک درخت دارد و با چه توجیجی آن را باغ اعلام می کنید؟

نژاد بهرام در واکنش به این سوال گفت: ما براساس آیین نامه و مفاد قانونی باغ بودن یا نبودن را تشخیص می دهیم و در آیین نامه نیز اگر در سند آمده باشد که ملک باغ مشجر یا فضای سبز است، آن را باغ اعلام می کنیم.

در ادامه ناهید خداکرمی نیز با تاکید بر این که در سند عنوان باغچه قید شده گفت: مالک می تواند از مصوبه خانه باغ استفاده کند و ملک خود را بسازد ضمن این که اگر این ملک باغ اعلام نشود بارگذاری در آن زیاد بوده وساخت و سازش مغایر با سلامت شهر است و دیگر جای راه رفتن و سوزن انداختن در این کوچه ها نیست و ما باید به بافت شهری و منافع عامه مردم  توجه کنیم.

به گزارش ایسنا، نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر باغ بودن به تصویب نرسید.

در ادامه محمد سالاری با اشاره به پلاک ثبتی با مساحت ۳۶۳۹ متر در خیابان شهید رجایی واقع در منطقه ۲۰ گفت: در مشخصات سند آمده که این ملک شش دانگ زمین است و کاربری قدیمی آن مسکونی و زیر پهنه s است و کمیسیون ماده هفت در سال ۹۹ با داشتن ۹ درخت باغ اعلام کرده و این در حالی است که حد نصاب درختان باید ۱۷۱ اصله باشد و دقت داشته باشید که ۸۹۶ متر بنا در این ملک ساخته شده اما اثری از پروانه ساختمانی این ملک در آرشیو شهرسازی وجود ندارد و ما نیز براساس مشخصات سند و عدم پوشش درخت و نداشتن حد نصاب اعلام می کنیم که این ملک باغ نیست.

رسولی  در واکنش به این سخنان با تاکید به این که درآرشیوی شهرسازی نشانی از مدارک و مجوز نیست چراکه بنای احداثی فاقد پروانه است و ساخت و ساز غیر مجاز بوده گفت: فضای اعیانی این پلاک مشروعیت ندارد و  شاید کسری درختان نیز ناشی از تخریب گذشته مالک باشد و اگر قرار باشد رای غیر باغ بدهیم در واقع دیگران را به ارتکاب خلاف در ساخت و ساز تشویق کردیم.

امینی در واکنش به سخنان رسولی گفت: تخلف  مالک در ساخت و ساز غیر قانونی ربطی به باغ ندارد چرا که موضوع باغ جدا است و مسئله ساخت و ساز غیر مجاز نیز باید به صورت جداگانه بررسی شود.

به گزارش ایسنا، اعضای شورای اسلامی شهر تهران با رای مثبت خود نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر باغ نبودن را به تصویب رساندند.

در ادامه محمد سالاری در تشریح یک پرونده دیگر گفت: مساحت این پلاک ثبتی ۴۸۳ متر است که در محله الهیه واقع در خیابان دکتر حسابی  واقع در منطقه یک قرار دارد که در سند آن یک باغ مشجر قید شده و کاربری قدیمی آن مسکونی است و نظر کمیسیون ماده هفت با داشتن ۲۴ اصله درخت ، باغ است و ما نیز  این ملک را باغ اعلام می کنیم.

اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز رای به باغ بودن این ملک دادند.

محمد سالاری در ادامه با اشاره به یک پرونده دیگر گفت: مساحت این ملک ۴۰۶۸ متر در محله الهیه انتهای فرشته در منطقه یک است که کمیسیون ماده هفت دردو مرحله این پلاک ثبتی که دارای دو ملک است را باغ اعلام کرده و شورای شهر نیز آن را تایید کرده اما دیوان عدالت اداری رای شورا را ابطال کرده و دستور به بررسی مجدد توسط کمیسیون سه نفره داده است و حالا این کمیته سه نفره با توجه به تعهد مالک مبنی بر نگهداری از ۷۹ درخت و همچنین با احتساب سطح اشغال اعلام کردند که شرایط احراز باغ ندارد.

وی با بیان این که دقت داشته باشید که این ملک دارای پروانه برج باغ است و می تواند در ۳۰ درصد سطح اشغال در ۱۱ طبقه ساخت و ساز انجام دهد گفت: این ملک در مرحله گودبرداری است و تعداد زیادی درختان براساس مجوز برج باغ قطع شده و تنها علتی که ما این پرونده را مجددا بررسی می کنیم رای دیوان عدالت اداری است وگرنه معتقدیم این ملک باغ  است.

به گزارش ایسنا، اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز به باغ بودن این ملک رای مثبت دادند.

در ادامه سالاری افزود: پلاک ثبتی دیگر مربوط به یک ملک ۱۸۵۰ متری در خیابان دربند واقع در منطقه یک است که کاربری قدیمی اش مسکونی بوده و مشخصات سند نیز یک قطعه زمین بوده اما کمیسیون ماده هفت این ملک را با داشتن ۱۰۲ درخت باغ اعلام کرده در حالی که حد نصاب  درختان این ملک ۹۹ درخت بوده است و البته ۲۱۵ متر بنا در این ملک قرار دارد که مشاهده عکسهای هوایی و همچنین حد نصاب درختان نشان می دهد که این ملک باغ است.

به گزارش ایسنا، اعضای شورای اسلامی شهر تهران نیز به باغ بودن این ملک رای مثبت دادند.

در ادامه محمد سالاری در تشریح یک پرونده دیگر گفت: این ملک ۴۸۰  متر مساحت دارد و در خیابان ولیعصر بالاتر از پارک وی در منطقه یک واقع شده که در سند آن یک قطعه زمین محصور مشجر قید شده و کاربری قدیمی و فعلی آن مسکونی است.

وی با بیان این که کمیسیون ماده هفت این ملک را با داشتن دو اصله درخت دارای شرایط احراز باغ دانسته گفت: چون این ملک زیر ۵۰۰ متر است ملاک تصمیم گیری حد نصاب درختان نیست و دقت داشته باشید که در ۴۸ درصد این ملک بنا ساخته شده است و رای ما مبنی بر باغ نبودن است.

در ادامه آروین با انتقاد به این رای گفت: صراحتا در سند نوشته شده که این زمین مشجر است و به چه دلیلی رای غیر باغ داده می شود. ما سه سال و نیم است که براساس آیین نامه مشخص باغات را تعیین تکلیف می کنیم و نباید این رویه نقض شود.

علیخانی در موافقت با این رای گفت: متراژ این زمین کم است و این ملک در داخل کوچه ای قرار دارد که تماما اطراف آن ساخته شده و باغ بودن این زمین با این متراژ کمکی به محیط زیست نمی کند و معنایی ندارد.

علی اعطا نیز در واکنش به این رای گفت: همیشه ما در تعیین باغ بودن یا نبودن یک ملک به آیین نامه استناد می کنیم اما امروز مبنا زیر سوال رفته چرا که در آیین نامه ۵ بند مشخص وجود دارد و در حالی که صراحتا مشجر بودن این ملک در سند قید شده بر روی چه حسابی رای غیر باغ داده می شود.

به گزارش ایسنا، نهایتا اعضای شورای اسلامی شهر تهران با ۱۵ رای موافق به نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر غیر باغ بودن رای مثبت دادند.

در ادامه سالاری با تشریح یک پرونده دیگر گفت: این ملک ۵۹۵ متر دارد که در بلوار اندرزگو در خیابان چیذر واقع در منطقه یک است که در سند شش دانگ مشجر قید شده و کاربری قدیمی آن بهداشتی و درمانی و کاربری فعلی پارک و فضای سبز است و کمیسیون ماده هفت این ملک را با داشتن ۳۶ درخت باغ اعلام کرده ، اما حد نصاب درختان این ملک چون ۴۰۱ متر بنا دارد ۱۲ اصله است و رای ماده ۱۲ نیز نشان می دهد که این قطعه زمین در سند مادر هم باغ بوده است.

وی با بیان این که ملک فوق قطعه تفکیکی از باغ چیدر یا عدالت است که پروانه ساختمانی هم دارد و ۹ طبقه ساخته گفت: علت بررسی این پرونده استعلام شعبه یک بازپرسی است که به دلیل کم شدن ۳۲ درخت پلیس امنیت از ما خواسته که باغ بودن یا نبودن این ملک را اعلام کنیم که ما معتقدیم این ملک باغ است.

خلیل آبادی در واکنش به این رای گفت: این ملک جواز گرفته و حتی ساخت و ساز را انجام داده و حالا که می خواهد تغییر نقشه بدهد شورا و شهرداری نظر دیگری دارند و نمی تواند جواز این ملک را باطل کرد.

در واکنش به این سخنان، صدراعظم نوری گفت: قرار نیست نه پروانه و نه جواز و نه تراکم این پلاک تغییر کند بلکه ۳۲ درخت را قطع کرده و برای مجازات و جریمه پلیس امنیت از شورای شهر در مورد نوعیت این ملک سوال پرسیده است و اگر نظر شورای شهر اصلاح طلب این است که با وجود قطع ۳۲ درخت از مالک تقدیر شود، این رویکرد جدید است.

به گزارش ایسنا، نظر کمیسیون شهرسازی مبنی بر باغ بودن تصویب شد.

 

  • منبع :

  اخبار مرتبط

  امامی راد: قطعی برق و خاموشی‌های طولانی موجب نارضایتی مردم شده است

  24 دی 1399
  امامی راد: قطعی برق و خاموشی‌های طولانی موجب نارضایتی مردم شده است

  صباغیان: نباید ضعف چند نفر در شورای شهر را به کل شوراها تعمیم دهیم

  24 دی 1399
  صباغیان: نباید ضعف چند نفر در شورای شهر را به کل شوراها تعمیم دهیم

  تیراندازی در شیکاگو و لس‌آنجلس 6 کشته برجای گذاشت

  21 دی 1399
  تیراندازی در شیکاگو و لس‌آنجلس 6 کشته برجای گذاشت

  تماس و دیدار مقامات مصر و ترکیه، ابوظبی را خشمگین کرده است

  21 دی 1399
  تماس و دیدار مقامات مصر و ترکیه، ابوظبی را خشمگین کرده است

  اجرای طرح پلیسی جدید در پایتخت

  20 آبان 1399
  اجرای طرح پلیسی جدید در پایتخت

  جریمه کرونایی ۵۰۰ هزار تومانی ۱۸ هزار خودرو

  17 آبان 1399
  جریمه کرونایی ۵۰۰ هزار تومانی ۱۸ هزار خودرو

  دستگیری کلاهبرداری با اتهامات امنیتی

  5 آبان 1399
  دستگیری کلاهبرداری با اتهامات امنیتی

  نظر پلیس در مورد تجمیع شماره های ضروری

  3 آبان 1399
  نظر پلیس در مورد تجمیع شماره های ضروری

  دستگیری عاملان فروش اینترنتی سلاح در تهران

  30 مهر 1399
  دستگیری عاملان فروش اینترنتی سلاح در تهران

  تنظیم سند امنیت قضایی و الحاق آن به مقررات وزین، قابل احترام است

  30 مهر 1399
  تنظیم سند امنیت قضایی و الحاق آن به مقررات وزین، قابل احترام است

  کارت ورود به جلسه آزمون قضاوت سال 99 منتشر شد

  29 مهر 1399
  کارت ورود به جلسه آزمون قضاوت سال 99 منتشر شد

  صلاحیت‌های رسیدگی سازمان قضایی نیروهای مسلح در جرایم امنیتی افزایش یافت

  28 مهر 1399
  صلاحیت‌های رسیدگی سازمان قضایی نیروهای مسلح در جرایم امنیتی افزایش یافت

  دستگیری سارق زورگیر محله تهرانپارس

  27 مهر 1399
  دستگیری سارق زورگیر محله تهرانپارس

  پایان تحریم تسلیحاتی ایران پس از ۱۳ سال

  27 مهر 1399
  پایان تحریم تسلیحاتی ایران پس از ۱۳ سال

  حقوق لحاظ شده برای متهمان در سند امنیت قضایی؛ از «منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه» تا «تناسب مدت بازداشت با اتهام»

  27 مهر 1399
  حقوق لحاظ شده برای متهمان در سند امنیت قضایی؛ از «منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه» تا «تناسب مدت بازداشت با اتهام»

  ایجاد پلیس امنیت اقتصادی و پلیس گمرکات در استان ایلام برای مقابله با فساد

  20 مهر 1399
  ایجاد پلیس امنیت اقتصادی و پلیس گمرکات در استان ایلام برای مقابله با فساد

  غیرت: امیدوارم تفکیک جرم سیاسی از امنیتی واقعا عملی شود

  8 مهر 1399
  غیرت: امیدوارم تفکیک جرم سیاسی از امنیتی واقعا عملی شود

  قانون جرایم سیاسی و امنیتی از نظر ماهیتی فرقی ندارند

  5 مهر 1399
  قانون جرایم سیاسی و امنیتی از نظر ماهیتی فرقی ندارند

  رئیسی: برای تحقق دولت الکترونیک باید از امساک اطلاعاتی پرهیز شود

  2 مهر 1399
  رئیسی: برای تحقق دولت الکترونیک باید از امساک اطلاعاتی پرهیز شود

  کارت ورود به جلسه آزمون وکالت قوه قضاییه منتشر شد

  1 مهر 1399
  کارت ورود به جلسه آزمون وکالت قوه قضاییه منتشر شد