تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

29 تیر 1395
فهرست جامع مجموعه هاي قوانين و مقررات منتشر شده

فهرست جامع مجموعه هاي قوانين و مقررات منتشر شده

معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات فهرست جامعی از مجموعه های قوانین و مقررات از آغاز تا تیر ماه 1395 را منتشر کرد

داتیکان: معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات فهرست جامعی از مجموعه های قوانین و مقررات از آغاز تا تیر ماه 1395 را منتشر کرد. جهت مشاهده کلیه مجموعه های چاپ شده به سایت http://dotic.ir/ مراجعه نمایید.

فهرست کتاب های منتشر شده در سال 95 درادامه آمده است:

فهرست مجموعه هاي قوانين و مقررات منتشر شده  معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات

  • منبع : http://dotic.ir/
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32