رویدادهای حقوقی رویدادهای حقوقی

5 مرداد 1395
پاسخ قاطع ستاد حقوق بشر به گزارش ضدایرانی انگلیس

پاسخ قاطع ستاد حقوق بشر به گزارش ضدایرانی انگلیس

معاون امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر ایران، انگلیس را کشوری صالح و صادق برای سخن گفتن در خصوص حقوق بشر ندانست. 

داتیکان: در پی انتشار گزارشی از سوی وزارت خارجه انگلیس در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران، معاون امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر ایران با غیرصادق خواندن انگلیس پاسخی به گزارش انگلیس داد.

به گزارش داتیکان به نقل از مهر، در پی انشتار گزارش وزارت امورخارجه انگلیس در خصوص وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در نیمه اول ۲۰۱۶، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل و همکاری های بین المللی قضائی ستاد حقوق بشر طی موضع‌گیری، با توجه به وضعیت اسفناک حقوق بشر در انگلیس، این کشور را کشور صالح و صادقی برای اظهار نظر درخصوص حقوق بشر ندانست.
غریب آبادی با اشاره به حمایت انگلیس از گروه های تروریستی در منطقه و رژیم های متجاوز و کودک کش و حمایت از آن ها در سازمان های بین المللی و همچنین اعمال تبعیض نسبت به مسلمانان در داخل کشور و دامن زدن به اسلام هراسی، اعلام کرد که ستاد حقوق بشر پاسخ تفصیلی به این گزارش، آماده کرده و به رسانه ها و افکار عمومی ارائه خواهد کرد و وضعیت حقوق بشر در انگلیس را نیز در آن تشریح خواهد کرد.
معاون ستاد حقوق بشر همچنین از برنامه این ستاد برای تدوین و ارائه گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در انگلیس در ۱ ماه آینده خبر داد.

  • منبع : www.mehrnews.ir