هشت واقعیت تلخ بین ایران و کشورهای عربی به روایت موسویان
20 بهمن 1399

هشت واقعیت تلخ بین ایران و کشورهای عربی به روایت موسویان

نشستی با عنوان " ایران و شورای همکاری خلیج فارس در دوره بایدن با حضور حسین موسویان دیپلمات پیشین ایران و استاد دانشگاه پرینستون آمریکا، ایلان گولدنبرگ مدیر خاورمیانه اندیشکده مرکز امنیت جدید آمریکا، ابتسام کتبی رئیس اندیشکده مرکز سیاست امارات و عبدالله عبود استاد دانشگاه عمان، برگزار شد و مجری هم بابارا اسلوین مدیر مطالعات ایران در اندشکده شورای آتلانتیک آمریکا بود.

نشستی با عنوان " ایران و شورای همکاری خلیج فارس در دوره بایدن با حضور حسین موسویان دیپلمات پیشین ایران و استاد دانشگاه پرینستون آمریکا، ایلان گولدنبرگ مدیر خاورمیانه اندیشکده مرکز امنیت جدید آمریکا، ابتسام کتبی رئیس اندیشکده مرکز سیاست امارات و عبدالله عبود استاد دانشگاه عمان، برگزار شد و مجری هم بابارا اسلوین مدیر مطالعات ایران در اندشکده شورای آتلانتیک آمریکا بود.

سید حسین موسویان در این نشست اظهارات خود را این گونه آغاز کرد:

 

منطقه خاورمیانه از سه کشمکش رنج میبرد:

۱-تنش درروابط ایران و کشورهای  عربی عضو شورای همکاری خلیج فارس

۲-تنش درروابط عراق و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس که نمونه آن را درحمله صدام به کویت شاهد بودیم

۳-تنش درروابط فی مابین خود کشورهای عربی عضو شورا مثل تقابل عربستان و امارات و بحرین با قطر

در روابط هشت کشورحاشیه خلیج فارس (ایران، عربستان، عراق، کویت، امارات، عمان، قطر و بحرین) از هشت واقعیت تلخ وجود دارد:

۱-بی اعتمادی متقابل

۲-احساس تهدید متقابل

۳-سوء تفاهمات متقابل

۴-شکوه های متقابل

۵-اتهامات و سرزنشهای متقابل

۶-دشمنی متقابل

۷-عدم درک صحیح طرف مقابل

۸-اشتباهات متقابل

 هشت کشور حاشیه خلیج فارس درمورد آینده روابط دو انتخاب دارند:

۱-ادامه وضعیت تقابلی:

درچند دهه گذشته روند تقابلی در روابط حاکم بوده و میتوانند مسیر دشمنی را ادامه دهند که نتیجه آن برای همه کشورها باخت-باخت و نهایتا هم یک "منطقه شکست" خورده خواهد بود

۲-صلح و همکاری:

 برای تحقق گزینه صلح و همکاری، هشت کشور باید شش اقدام رادردستور کار قراردهند:

۱-پایان بخشیدن به بازی سرزنش متقابل.

۲-درک درست از احساس تهدید متقابل، خواه این تهدید واقعی باشد یا غیر واقعی

۳-آغاز گفتگوهای دوجانبه و چند جانبه. کشورها نیاز دارند که دو مسیر همزمان گفتگوی را داشته باشند؛ یکی گفتگوهای دوجانبه و یکی هم چند جانبه. برای گفتگوهای چند جانبه نیز لازم خواهد بود که یک مجمع گفتگوی هشت کشور تشکیل شود.

۴- انجام اقدامات اعتماد سازی متقابل. این اقدامات میتواند از موارد آسان مثل همکاری درمقابله باکرونا آغاز شود تا به اقدامات بزرگتر مثل همکاری درمورد صلح یمن برسد

۵- برقراری روابط دیپلماتیک که فعلا محدود به برقراری روابط دیپلماتیک ایران با عربستان و بحرین میشود.

۶-توافق در مورد  "آخرخط" روابط همراه با نقشه راه.

 این مورد شاید مهمترین اقدام باشد. "آخر خط مطلوب" روابط این است که گفتگوها به ایجاد یک " سیستم همکاری و امنیت جمعی درخلیج فارس" ختم شود.

 این سیستم میتواند بر اساس ۱۳ اصل تشکیل شود که کلیه نگرانهای موجود کشورهای عضو را برطرف کند:

۱-احترام متقابل

۲-منافع متقابل

۳-برابری درروابط

۴-احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی هرکشور و تغییر ناپذیری مرزهای بین المللی موجود

۵-عدم مداخله درامور داخلی یکدیگر

۶-تعهد به حل مسالمت آمیز اختلافات

۷-عدم استفاده از زور یا تهدید به زور

۸-مقابله با فرقه گرایی

۹-رعایت کنوانسیون وین درمورد مصونیت دیپلماتیک و امنیت دیپلماتها و مراکز دیپلماتیک

۱۰-مقابله با تروریسم

۱۱-نفی هژمونی و سلطه هرکشوری برمنطقه

۱۲-تامین امنیت دریایی وصدور انرژی خلیج فارس

۱۳-عاری سازی منطقه از سلاح های کشتار جمعی

شرکت کننده گان دراین نشست از پیشنهادات موسویان استقبال کردند ضمن اینکه نماینده اماراتی درمورد آمادگی ایران برای چنین روابطی ابراز تردید کرد.

موسویان درپاسخ به سئوال مجری درمورد نقش دولت بایدن گفت: درنظام جهانی موجود، شورای امنیت سازمان ملل،عالیترین مرجع مسئول حفظ وصلح بین المللی است. شورای امنیت هم درقعطنامه ۵۹۸ مربوط به آتش بس جنگ ایران و عراق، به دبیر کل سازمان ملل ماموریت داده که با هشت کشورحاشیه خلیج فارس برای تامین امنیت گفتگو کند. دولت آمریکا هم بعنوان عضو دائم شورای امنیت، مسئولیت دارد که از ابتکار و اقدام دبیر کل برای برقراری گفتگوهای منطقه ای حمایت کند.

این نشست با حضور بیش از یکصد نفر از کشورهای مختلف برگزار شد. یکی از شرکت کننده گان از آقای موسویان سئوال کرد که آیا تشکیل چنین سیستم همکاری درخلیج فارس بدون به رسمیت شناختن اسراییل ممکن خواهد بود؟ موضع ایران درمورد توافق ابراهیم که موجب برقراری روابط دیپلماتیک برخی از کشورهای منطقه با اسرائیل شده، چیست؟

موسویان درپاسخ شش نکته را مطرح کرد:

۱-ایران اسرائیل را به رسمیت نخواهد شناخت و از فلسطینی ها هم حمایت خواهد کرد.

۲-ایران با برقراری روابط دیپلماتیک برخی از همسایگان با اسرائیل مخالف است.

۳-درعین حال اگر بنا باشد که یک سیستم همکاری جمعی بر اساس عدم مداخله و احترام به حاکمیت ملی یکدیگر داشته باشیم، روابط بین هشت کشور حاشیه خلیج فارس را نباید به روابط هریک از آنها باکشور دیگری گره زد. اینکه ایران چه نوع روابطی با کشورهایی مثل سوریه و چین و روسیه و غیره داشته باشد یا اینکه کشورهای عرب همسایه چه روابطی با آمریکا یا اسرائیل داشته باشند؛ نباید مانع صلح و همکاری جمعی بین کشورهای همسایه مسلمان حوزه خلیج فارس شود.

۴-نباید پای هیچ کشورخارجی برای تامین امنیت به منطقه خلیج فارس باز شود. خود هشت کشور باید امنیت خلیج فارس را تامین کنند. تاریخ گذشته نشان میدهد که قدرتهای خارجی قادر به تامین صلح و امنیت پایدار در منطقه خلیج فارس نبوده اند. اتحاد چند کشور این حوزه هم بدون حضورسایر کشورهای حوزه خلیج فارس جواب نداده است. شاهد بودیم زمانیکه صدام به کویت حمله کرد، سایر اعضای عضو شورای همکاری خلیج فارس نتوانستند از کویت حمایت کنند و دست به دامان آمریکا شدند. کشورهای حاشیه خلیج فارس هزاران میلیارد دلار اسلحه از آمریکا خریدند اما این سلا ح ها برای دفع تجاوز صدام به کویت، هیچ خاصیتی نداشت. بنابراین خرید صدها میلیارد دلار اسلحه آمریکایی هم نمیتواند باعث تامین امنیت شود.

۵-ماباید به نقطه ای برسیم که عربستان، امنیت ایران را امنیت خود بداند، ایران امنیت عربستان را امنیت خود بداند. امارات و ایران، امنیت هریک را امنیت خود بدانند و چنین اصلی بین همه کشورها حاکم شود.

۶- دیریازود نیروهای نظامی آمریکا منطقه خلیج فارس را ترک خواهند کرد. نباید دنبال ورود کشور خارجی دیگری برای پر کردن خلاء حضور نظامی آمریکا باشیم. هشت کشور حاشیه خلیج فارس میتوانند یک نیروی نظامی مشترک تشکیل بدهند و خودشان امنیت خلیج فارس را تامین کنند.

درآخرین دقایق این نشست، خانم ابتسام کتبی از امارات به تهدید موشکهای ایران اشاره کرد و گفت ما از ترس موشک های ایران، مجبوریم این همه تسلیحات بخریم. باربارا اسلوین مجری و ایلان گولدنبرک دو شرکت کننده آمریکایی در پاسخ نماینده اماراتی گفتند که نگرانی های امنیتی همه کشورها باید مد نظرقرار گیرد. ایران هم نگرانی های امنیتی دارد. شما حجم سنگین تسلیحات میخرید و ایران هم قدرت دفاعی و موشکی خود را افزایش میدهد. ایلان گولدنبرگ گفت اگر محدودیتی برای تسلیحات متعارف باشد، این محدودیت باید شامل همه کشورها باشد و اگر امکان تامین تسلیحات هم هست باید برای همه باشد.

  • منبع :

  اخبار مرتبط

  قالیباف: اعمال تحریم‌های یک جانبه علیه مردم ایران مصداق بارز تروریسم اقتصادی است

  5 فروردین 1400
  قالیباف: اعمال تحریم‌های یک جانبه علیه مردم ایران مصداق بارز تروریسم اقتصادی است

  واشنگتن: منتظر طرح ایران درباره برجام هستیم

  5 فروردین 1400
  واشنگتن: منتظر طرح ایران درباره برجام هستیم

  پکن: از توافقات نفتی خود با ایران محافظت می‌کنیم

  5 فروردین 1400
  پکن: از توافقات نفتی خود با ایران محافظت می‌کنیم

  قطعنامه علیه ایران سرقت آبرو و حیثیت نهادهای بین المللی است

  4 فروردین 1400
  قطعنامه علیه ایران سرقت آبرو و حیثیت نهادهای بین المللی است

  وزارت امور خارجه ایران: بحران یمن راه حل نظامی ندارد

  3 فروردین 1400
  وزارت امور خارجه ایران: بحران یمن راه حل نظامی ندارد

  تأکید روسیه و چین بر ضرورت بازگشت بی‌قید و شرط آمریکا به برجام

  3 فروردین 1400
  تأکید روسیه و چین بر ضرورت بازگشت بی‌قید و شرط آمریکا به برجام

   سرنوشت مبهم کابینه بعدی رژیم‌صهیونیستی در آستانه انتخابات

  27 اسفند 1399
   سرنوشت مبهم کابینه بعدی رژیم‌صهیونیستی در آستانه انتخابات

  وزیر خارجه سوریه: بایدن باید بدون پیش‌شرط به توافق هسته‌ای با ایران برگردد

  27 اسفند 1399
  وزیر خارجه سوریه: بایدن باید بدون پیش‌شرط به توافق هسته‌ای با ایران برگردد

  رویترز: ایران غنی‌سازی با سانتریفیوژهای پیشرفته IR-4‌ را آغاز کرده است

  27 اسفند 1399
  رویترز: ایران غنی‌سازی با سانتریفیوژهای پیشرفته IR-4‌ را آغاز کرده است

  درخواست ریاض برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران

  27 اسفند 1399
  درخواست ریاض برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران

  ۷۶ میلیون دلار درآمد پروازهای عبوری و خدمات هوایی از دست رفت‌

  26 اسفند 1399
  ۷۶ میلیون دلار درآمد پروازهای عبوری و خدمات هوایی از دست رفت‌

  تعلیق پروازها به انگلیس تا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰/ پروازهای بین ایران و عراق فقط برای بازگشت اتباع ۲ طرف

  26 اسفند 1399
  تعلیق پروازها به انگلیس تا ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰/ پروازهای بین ایران و عراق فقط برای بازگشت اتباع ۲ طرف

  ظریف: آمریکا عامل تشدید ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه است

  26 اسفند 1399
  ظریف: آمریکا عامل تشدید ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه است

  ترافیک سنگین بین کرج و قزوین و تردد روان در جاده‌های شمال/ 13 جاده مسدود است

  25 اسفند 1399
  ترافیک سنگین بین کرج و قزوین و تردد روان در جاده‌های شمال/ 13 جاده مسدود است

  ورود ممنوع یک سوم از کشورهای جهان بر روی گردشگران

  25 اسفند 1399
  ورود ممنوع یک سوم از کشورهای جهان بر روی گردشگران

  خطیب‌زاده: مدیرکل آژانس در چارچوب فنی اظهارنظر کند/انگشت اتهام به سوی رژیم صهیونیستی در حمله به کشتی ایرانی

  25 اسفند 1399
  خطیب‌زاده: مدیرکل آژانس در چارچوب فنی اظهارنظر کند/انگشت اتهام به سوی رژیم صهیونیستی در حمله به کشتی ایرانی

  افزایش تنش‌ها بین تل‌آویو و امان؛ نتانیاهو مانع عبور هواپیماهای اردن شد

  25 اسفند 1399
  افزایش تنش‌ها بین تل‌آویو و امان؛ نتانیاهو مانع عبور هواپیماهای اردن شد

  «ژن‌های خوب» در آسیای مرکزی؛ «آقازاده‌ها» میراث‌داران قدرت

  25 اسفند 1399
  «ژن‌های خوب» در آسیای مرکزی؛ «آقازاده‌ها» میراث‌داران قدرت

  اولیانوف: «فشار حداکثری» علیه ایران یک سیاست کاملاً شکست‌خورده بود

  25 اسفند 1399
  اولیانوف: «فشار حداکثری» علیه ایران یک سیاست کاملاً شکست‌خورده بود

  گروسی: آژانس به دنبال بازرسی‌های گسترده‌تر در ایران است

  24 اسفند 1399
  گروسی: آژانس به دنبال بازرسی‌های گسترده‌تر در ایران است