همایش‌های حقوقی همایش‌های حقوقی

17 مرداد 1395
هيئت عمومی وکلا در پائیز برگزار می شود

هيئت عمومی وکلا در پائیز برگزار می شود

دکتر حسين آبادي رئيس کانون وکلاي مرکز در نخستین نشست هیئت رئیسه از برگزاري نخستين هيئت عمومي وکلا در پاييز خبر داد

داتیکان: در نخستین نشست هیئت رئیسه کانون مرکز با اعضای کمیسیون های داخلی که روز چهارشنبه ١٣مرداد در تالار جلالي نائيني با حضور اعضاي کميسيون هاي کانون وکلا، هيئت مديره و رئيس اتحاديه سراسري کانون هاي وکلاي دادگستري ايران برگزار شد.

به گزارش داتیکان، رئيس کانون وکلاي مرکز با يادآوري اعتماد مديران کانون به منتخبين عضو کميسيون ها گفت: تصميم هيئت رئيسه کانون براي برگزاري نخستين نشست با هدف هماهنگي و آشنايي با کميسيون ها اتخاذ شد تا هم شماري از مشکلات قابل پيش بيني بيان و بررسي و در صورت نياز در هيئت مديره هم مطرح شود. دکتر حسين آبادي با اشاره به پيش بيني کميسيون کارآموزي در قانون و کميسيون وکالت هاي تسخيري در يکي از آئين نامه ها، تشکيل ديگر کميسيون ها را مستند به تصميم هيئت هاي مديره در ادوار گذشته دانست و آن ها به عنوان بازوان کمک کننده به هيئت مديره توصيف کرد. رئيس کانون مرکز با بيان افزايش شمار وکلا، بر ضرورت فعاليت کميسيون ها براي مشارکت و هم انديشي در مديريت امور کانون تاکيد کرد و افزود: بر پايه گزارش ها و مشاهدات، نشست هاي بيشتر کميسيون ها در گذشته به علت عدم حضور اعضا تشکيل نشده است. موضوعي که در دوره هاي پيشين عضويت در هيئت مديره نيز از آن آگاه مي شديم و حتي در کميسيون حقوقي –با وجود استعلام ها و پرسش هاي حقوقي ارسال شده به آن- در دوره پيش بيشتر اعضا درنشست ها نمي آمدند و پاسخ به پرسش ها با دشواري ممکن مي شد.  بنابراين درخواست مي کنم که اعضاي کميسيون ها با هماهنگي يکديگر نشست ها را برگزار کنند.

 دکتر حسين آبادي به پيش بيني نظارت بر حضور پيوسته همکاران در کميسيون ها با تدبير و پي گيري دکتر آذربايجاني نايب رئيس کانون اشاره کرد و افزود: هيئت رئيسه يا هر يک از نواب رییس کانون در بازه زماني معيني در نشست کميسيون ها حاضر مي شويم تا هم از روند برگزاري نشست ها و انجام کارها و همچنين مشکل يا درخواست هاي کميسيون آگاه شويم.  رئيس کانون مرکز با تصريح به اين که ممکن است در انتخاب اعضاي کميسيون ها و ارکان کانون، شماري از وکلاي شايسته نيز انتخاب نشده باشند، عدم آشنايي اعضاي هيئت مديره با شماري از وکلا را محتمل دانست و با اشاره به حضور همکاران  در نشست هاي علني هيئت مديره و انتخاب اعضاي کميسيون ها گفت: اعضاي هيئت مديره با توجه به شناخت و آگاهي که از توانايي و پيشينه همکاران داشتند، ايشان را انتخاب کردند و اگر وکيلي انتخاب نشده است نبايد باعث دوري از کانون شود و در کانون به عنوان خانه همه ما کار براي انجام و خدمت هست. همچنان که مي دانم در انتخاب هايمان آن چنان بي نقص نبوده ايم که بگوييم همه  منتخبين، بهترين هستند.دکتر حسين آبادي با بيان اين که شماري از کميسيون ها ارتباط بيشتري با هيئت مديره و مديران کانون دارند و در دوره هاي گذشته هم دبير کميسيون نظارت و بازرسي با تصويب هيئت مديره انتخاب و از رئيس کانون ابلاغ گرفته است، اين امر را داراي سابقه بيان کرد و گفت: ممکن است در فرايند کار کميسيون نظارت و بازرسي گاه اطلاعات شخصي و خصوصي همکاران مطرح شود. در عين حال پرونده هاي اين کميسيون با ارجاع رئيس کانون بررسي مي شود. وی در خصوص نحوه انتخاب دبیر کمیسیون نظارت و بازرسی بیان داشتند که در نشست روز ١٢مرداد، سه عضو هيئت مديره با تاکيد بر حساسيت کميسيون مزبور درخواست کردند که دبير کميسيون از سوي هيئت مديره برگزيده شود که مطابق آئين نامه داخلي مطرح و ٩ نفر از ١٢عضو داراي راي، موافقت کردند.

بنابراين هيئت مديره مطابق اختيار قانوني خويش تصميم گرفته است و البته انتقاد هم آزاد است و بنده هم از هرگونه انتقاد استقبال مي کنم و همه همکاران هيئت مديره هم نقد را مي پذيرند. رئيس کانون وکلا درباره انتقاد از اين تصميم هيئت مديره و درخواست عدول هيئت مديره از اين مصوبه، تحقق اين درخواست را نيازمند انجام تشريفات برابر آئين نامه مربوطه دانستند. دکتر حسين آبادي بر تمايز نقد از تخريب و توهين تاکيد و به فشارهايي که به کانون هاي وکلا وارد مي شود اشاره کرد و توجه همکاران را به طرح اعلام وصول شده درباره وکالت در مجلس و پيشينه لايحه نوشته شده در اين باره جلب نمود. رئيس کانون وکلا از تعيين وکلاي پيش کسوت مانند بهمن کشاورز رئيس اسکودا، دکتر حميد جليل زاده خويي و دکتر گودرز افتخار جهرمي در کميسيون حمايت براي امکان دفاع بهتر از وکلا در مواجهه با مقامات قضايي و اداري دفاع کرد و افزود: چنانچه در اين باره پيشنهاد بهتر يا نظري داريد به هيئت مديره بنويسيد تا بررسي و اتخاذ تصميم شود. دکتر حسين آبادي  تصويب ضرورت تکمیل کميسيون بانوان در کانون را يادآور شد و درباره اين پرسش که چرا در کميسيون حمايت از وکلا، هيچ وکيل خانمي انتخاب نشده است، آن را معلول راي هيات مديره و دموکراسي دانست و گفت: درانتخابات هيئت مديره هم يک نفر از نامزدها زن انتخاب شد و وکلا مي توانستند شمار بيشتري از زنان وکيل را برگزينند. گو اين که در کميسيون روابط عمومي شمار خانم هاي وکيل بيشتر از آقايان است.

دکتر حسين آبادي در ادامه سخنان خود به ملاقات با معاون محترم وزير و رئيس سازمان امور مالياتى کشور به منظور حل و فصل مشکلات مالياتى وکلا به ويژه کارآموزان و نيز جلب مساعدت ايشان براى حل مشکل مالياتى کانون مربوط به سنوات گذشته و اجتناب از اقدامات اجرايى تا رسيدگى هيات هاى حل اختلاف مالياتى خبر داد.

رئيس کانون مرکز به برگزاري دو نشست هيئت مديره در هر هفته و چند نشست فوق العاده در روزهاي دوشنبه اشاره کرد و با بيان اين که بسياري از زمان نشست هاي هيئت مديره به  اعضاي کميسيون ها اختصاص يافته، از اعضاي کميسيون ها درخواست کرد که با انگيزه در نشست ها و فعاليت هاي هر کميسيون حاضر شوند و نسبت به آن متعهد باشند.  دکتر حسين آبادي ابراز اميدواري کرد که در نشست آينده با کميسيون ها، گزارشي از فعاليت منظم و فعاليت پيوسته اعضا برابر آئين نامه اداره کميسيون ها ارائه و هر درخواست يا مشکلی در صورت بروز  به هيئت مديره گزارش شود.

رئيس کانون با مهم دانستن تشکيل و فعاليت کميسيون ها براي هيئت مديره، از فشارهاي گوناگون بر وکلا ابراز تاسف کرد و ضمن ابراز خرسندي از کوشش هاي انجام شده براي پشتيباني از وکلا، از کميسيون حمايت کانون درخواست نمود که براي حمايت از وکلا همچنان کوشش کند.

در ادامه اين نشست آقاي اسماعيل مصباح اسکويي نايب رئيس کانون وکلاي مرکز نيز با بيان اين که امور اجرايي کانون در دو کميته کاري زير نظر دو نايب رئيس انجام و مديريت مي شود گفت: موضوع کميته الف دربردارنده صدور پروانه، برگزاري آزمون، پذيرش کارآموز و نظارت بر کارآموزان، برگزاري اختبار و سوگند، کميسيون کارآموزي، کميسيون ترفيعات و کميسيون نقل و انتقال است که اينک مسووليت آن بر عهده اينجانب است. نايب رئيس کانون با بيان اهميت امور کارآموزي به کوشش هاي بسيار و سختي کار در کميسيون کارآموزي اشاره و از تشکيل سه کميسيون در داخل کميسيون براي تقسيم کار و رسيدگي به امور کارآموزي خبرداد .در ادامه دبير کميسيون روابط عمومي کانون وکلاي مرکز به فرايند برگزيدن دبيران و منشي کميسيون ها و آغاز کارشان براي همکاري با هيئت مديره براي اداره بهتر کانون تصريح کرد و گفت: بر پايه تصميم هيئت رئيسه، علاوه بر برقراري ارتباط سازماني و پيوسته ميان کميسيون ها و نايب رئيسان کانون، شوراي دبيران کميسيون ها و ارکان کانون نيز نشست هاي خود را آغاز خواهند کرد تا ارتباط ميان بخش هاي گوناگون کانون بهتر و بيشتر شود. 

در پايان نشست، شماري از همکاران ديدگاه هاي خويش درباره موضوعات مورد نظرشان از جمله انتخاب دبيرکميسيون نظارت و بازرسي از سوي هئيت مديره، ضرورت انتخاب خانم هاي وکيل براي کميسيون حمایت از وکلا و نگراني از عدم امکان حضور وکلاي پيش کسوت در نشست هاي کميسيون حمايت و لزوم تدوين و شفاف شدن شرح وظايف و اختيارات کميسيون ها، نوشتن برنامه هاي زمان بندي شده براي انجام کارها و بهره مندي از دستاوردهاي کميسيون ها از سوي هيئت مديره را مطرح کردند.

  • منبع : http://icbar.ir/
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32

اخبار مرتبط