تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

17 مرداد 1395
انتشار كتاب قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392

انتشار كتاب قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392

كتاب قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي در پرتو نظرات شوراي نگهبان منتشر شد

داتیکان: كتاب قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي در پرتو نظرات شوراي نگهبان توسط انتشارات پژوهشكده شوراي نگهبان به چاپ رسيد.

به گزارش داتیکان مجموعه‌ي حاضر با عنوان «قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدي) در پرتو نظرات شوراي نگهبان»، با هدف توجه محافل قضايي و دانشگاهي به نظرات شوراي نگهبان در تحليل و تفسير مواد قانون آيين دادرسي كيفري و در نتيجه فهم و تبيين صحيح اين قانون تدوين شده است. در اين كتاب، سير تحول مواد قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با لحاظ الحاقيه‌ي مصوب 1393 و اصلاحيه‌ي مصوب 1394 مجلس شوراي اسلامي (مجموعا در 699 ماده)، با توجه به نظرات و ايرادهاي مطرح شده از سوي شوراي نگهبان نشان داده شده است؛

اين كتاب، پيش‏تر در سال 1393 توسط انتشارات پژوهشكده شوراي نگهبان چاپ شده و در اختيار علاقه مندان قرار گرفته بود كه با توجه به اصلاحات و الحاقات بعدي به روزرساني شده است.

نحوه تنظيم كتاب بدين صورت است كه متن كامل مواد قانون آيين دادرسي كيفري ذكر شده و در ذيل هر ماده به صورت زيرنويس، حسب مورد، مصوبه‌ي ابتدايي مجلس راجع به آن ماده، ايرادهاي شوراي نگهبان نسبت به آن و مصوبه‌هاي اصلاحي بعدي مجلس آورده شده است تا خواننده ضمن آگاهي نسبت به تحولات مصوبه در پرتو نظرات شوراي نگهبان، فهم دقيق‌تري نسبت به مفاد قانون حاصل كند.

مقدمه، فهرست و نحوه خريد كتاب «قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدي در پرتو نظرات شوراي نگهبان»

  • منبع : http://www.shora-rc.ir/
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32