تازه های قوانین و مقررات تازه های قوانین و مقررات

24 مرداد 1395
لایحه موافقتنامه بین ایران و ترکیه راهی مجلس شد

لایحه موافقتنامه بین ایران و ترکیه راهی مجلس شد

موضوع لایحه موافقتنامه بین ایران و ترکیه در خصوص تأمین اجتماعی است

داتیکان: رئیس جمهوری، لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در خصوص تأمین اجتماعی را که به تصویب هیئت وزیران رسیده است برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

به گزارش داتیکان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، به منظور صیانت از نیروی کار و تنظیم روابط میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه در حوزه تأمین اجتماعی از جمله برخورداری از مزایای درمانی برای وضعیتهای خاص مانند اورژانس و بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان، تجمیع سوابق بیمه ای درمانی و بازنشستگی، محاسبه مزایای نقدی، بیماری های ناشی از اشتغال و حرفه و کمک هزینه عائله مندی و مزایای مشابه، این لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

  • منبع : http://www.dolat.ir/