همایش‌های حقوقی همایش‌های حقوقی

6 شهریور 1395
برگزاری جلسه شبیه سازی شورای امنیت

برگزاری جلسه شبیه سازی شورای امنیت

این جلسه با موضوع دبیرکل آینده سازمان ملل متحد توسط انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد برگزار می گردد

داتیکان: با توجه به معرفی دبیرکل جدید سازمان ملل متحد در پاییز سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵ هجری شمسی)، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد در نظر دارد تا با همکاری مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران، جلسه شبیه سازی شورای امنیت با موضوع دبیرکل آینده سازمان ملل متحد را برگزار نماید.

به گزارش داتیکان جلسه شبیه سازی به زبان انگلیسی برگزار و جناب آقای باقر اسدی، دیپلمات بازنشسته و سفیر پیشین اقتصادی و اجتماعی ایران در سازمان ملل متحد، ریاست جلسه به صفت سفیر روسیه (رئیسی دورهای شورا در اکتبر ۲۰۶) را برعهده خواهند داشت.

بدین وسیله، از کلیه علاقه مندان شرکت در این شبیه سازی و ایفای نقشی به عنوان یکی از ۱۵ عضو شورای امنیت، دعوت می شود تا تاریخ ۸ شهریور ۹۵ نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. ثبت نام، با ارسال رزومه تحصیلی و کاری و ذکر دو هیئت نمایندگی مورد علاقه در متن ایمیل ارسالی به  info@Giauns.org صورت خواهد پذیرفت. دلیل ذکر دو هیئت نمایندگی مورد علاقه جهت ایفای نقش در جلسه شبیه سازی، حصول اطمینان از لحاظ نمودن علائق شرکت کنندگان است. ترتیب تعیین هیئت نمایندگی بر عهده کمیته برگزاری با عنایت به تاریخ ثبت نام و همچنین سوابق و تجارب علاقه مندان، و پس از مشورت با ثبت نام کنندگان خواهد بود. هر یکی از هیئت های نمایندگی مشتمل بر دو نفر خواهد بود. از این رو، انجمن سازمان ملل متحد از ثبت نام به صورت دو نفره استقبال می نماید. پس از انتخابات شرکت کنندگان و هیئت های نمایندگی، جلسات مقدماتی آموزشی برگزار و منابع مرتبط در اختیار شرکت کنندگان محترم قرار خواهد گرفت. در پایان جلسه، تقدیری شایسته از منتخبین و هیئت نمایندگی برتر از سوی برگزارکنندگان به عمل خواهد آمد. معیارهای انتخاب جهت تقدیر، در جلسات آموزشی اعلام خواهد شد.

  • منبع : http://didad.ir
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32