همایش ملی: قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری؛ سه سال پس از اجرا

همایش‌های حقوقی همایش‌های حقوقی

9 اسفند 1394

همایش ملی: قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری؛ سه سال پس از اجرا

به گفته سرپرست معاونت پژوهشی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، این همایش در سطح ملی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۵ برگزار خواهد شد.

دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری برگزار می کند:

همایش ملی:

قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری؛ سه سال پس از اجرا

محورهای همایش:

 • بررسی و تحلیل ساختاری و رفتاری دیوان عدالت اداری در پرتو تحولات قانونگذاری دیوان عدالت اداری
 • نقش و جایگاه دیوان عدالت اداری در احقاق حقوق مردم در پرتو تحولات قانونگذاری دیوان عدالت اداری
 • تضمین و رعایت اصول دادرسی منصفانه در دیوان عدالت اداری در پرتو تحولات قانونگذاری دیوان عدالت اداری
 • نقش و جایگاه دیوان عدالت اداری در تضمین و تقویت قانون مداری در دستگاه­های اجرایی در پرتو تحولات قانونگذاری دیوان عدالت اداری
 • نقش و جایگاه دیوان عدالت اداری در بهبود و اصلاح نظام اداری در پرتو تحولات قانونگذاری دیوان عدالت اداری
 • تحلیل اقتصادی تحولات قانون گذاری دیوان عدالت اداری
 • تحلیل جامعه شناختی و مدیریتی تحولات قانون گذاری دیوان عدالت اداری
 • تحلیل مدیریتی تحولات قانون گذاری دیوان عدالت اداری
 • ضرورت تدوین قانون جامع عدالت اداری در نظام حقوقی ایران در پرتو تحولات قانونگذاری دیوان عدالت اداری
 • مهلت ارسال مقالات: پایان فروردین 95
 • زمان برگزاری همایش: اردیبهشت ماه 95

 • نشانی دبیرخانه: تهران، خیابان انقلاب، خیابان خارک، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، ساختمان شماره 3، معاونت پژوهشی و فناوری
 • web: www.conferences.ujsas.ac.ir        E-mail: hamayeshdivan@.ujsas.ac.ir 

 

 

 • منبع : سایت حقوقی داتیکان