کارگاه حقوق محیط زیست

همایش‌های حقوقی همایش‌های حقوقی

10 اسفند 1394

کارگاه حقوق محیط زیست

این کارگاه با همکاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران  و مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم و تحقیقات و فن آوری برگزار می گردد

کارگاه حقوق محیط زیست

مدرس: پروفسور ریچارد لازاروس (استاد دانشگاه هاروارد)

با همکاری جمعی از اساتید داخلی

زمان: 15 و 16و 17 اسفند      ساعت 9 الی 17

مکان: دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

همراه با ارائه گواهی معتبر

هزینه کارگاه: 400 هزار تومان آزاد

300 هزار تومان دانشجویی

جهت ثبت نام با شماره تماس 09122866108

با همکاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی و مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی

  • منبع : سایت حقوقی داتیکان