گزارش کمیسیون اجتماعی درخصوص برنامه های وزیر پیشنهادی کار/ برنامه‌های عبدالملکی با شرط اجرای تعهدات مثبت است
1 شهریور 1400

گزارش کمیسیون اجتماعی درخصوص برنامه های وزیر پیشنهادی کار/ برنامه‌های عبدالملکی با شرط اجرای تعهدات مثبت است

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گزارش این کمیسیون در مورد برنامه های وزیر پیشنهادی کار را قرائت کرد و گفت: مشروط بر اجرای کامل موضوعات تعهد شده در این گزارش،  کمیسیون اجتماعی برنامه های وزیر پیشنهادی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مثبت ارزیابی می کند.

مجید انصاری در نشست علنی امروز (دوشنبه، یک شهریورماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد برنامه های وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی را قرائت کرد.

متن گزارش به شرح زیر است:

هیات رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی

مستند به ماده (۲۰۲) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به ‌پیوست گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص بررسی صلاحیت و برنامه­های ارائه شده آقای حجت الله عبدالملکی وزیر محترم پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور قرائت در صحن علنی ارائه می‌شود.  

مقدمه:

با عنایت به تکلیف قانونی مصرح در ماده (۲۰۲) قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در تنظیم این گزارش بررسی صلاحیت، انطباق مدارک، سوابق و برنامه های وزیر پیشنهادی و تطبیق آن با اسناد و قوانین بالا دستی از قبیل: سیاست های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری، بیانیه گام دوم انقلاب، وظایف قانونی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور و ... و نیز ارزیابی برنامه های ارائه شده بر مبنای معیارهای عمومی تناسب، واقع گرایی، صراحت، شفافیت و انسجام، جامعیت، آینده نگری، سنجش پذیری و زمان بندی در کمیسیون اجتماعی انجام و در چند نوبت جلساتی با وزیر محترم پیشنهادی برگزار، و در نهایت بر اساس مباحث مطروحه در جلسات، تبیین برنامه ها، سوالات و ابهامات مطروحه توسط نمایندگان محترم کمیسیون و پاسخ های ارائه شد، ه گزارش کمیسیون اجتماعی تنظیم که در سرفصل های ذیل تقدیم می گردد.

شرح استعلامات: (مدرک) :

- مدرک تحصیلی: به منظور استعلام مدرک تحصیلی آقای حجت الله عبدالملکی با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مکاتبه و حسب جوابیه واصله، تاییدیه دوره دکتری ایشان در دانشگاه اصفهان مورد تایید قرار گرفته است.

شرح توضیحات و تعهدات شفاهی وزیر پیشنهادی در کمیسیون:

اهم تعهدات شفاهی وزیر محترم پیشنهادی در جلسات کمیسیون اجتماعی بدین شرح است:

- تقویت سرمایه انسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استفاده از مدیران جوان، توانمند، با تجربه و انقلابی؛

- هوشمند سازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه منابع اطلاعاتی و ایجاد نظام جامع اطلاعات در حوزه های رفاه، تعاون، اشتغال و ...

- ایجاد نظام شایسته گزینی؛

- فساد ستیزی، مقابله با رانت و برکناری مدیران فاقد صلاحیت و تخصص در سال اول حضور در وزارتخانه؛

- تعیین دستیارهای منطقه ای با هدف رسیدگی به موضوعات ارجاعی و مطالبات نمایندگان و استانداران و ایجاد سازوکار به منظور تعاملات منطقه ای؛

- تشکیل جلسات ماهانه با مجمع نمایندگان استان و با حضور شورای معاونین وزارتخانه در مرکز استان ها در راستای حل و فصل مشکلات استان ها؛

- ایجاد ستادی برای انتصاب مدیران در وزارتخانه در سطح معاونت وزیر و ایجاد سازوکار منسجم در راستای ارزیابی دقیق اشخاصی که در پست های مدیریتی وزارتخانه اشتغال داشته یا منصوب خواهند شد؛

- شفافیت و ایجاد نظام اطلاعات و تشکیل سامانه های مرتبط و راه اندازی سامانه اشتغال ایرانیان؛

- اجرای آمایش و عدالت سرزمینی در حوزه سرمایه گذاری های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  با رعایت صرفه و صلاح اقتصادی.

بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی:

حسب بررسی ههای بعمل آمده برنامه های وزیر محترم پیشنهادی بر اساس معیارهای عمومی به شرح ذیل ارزیابی می‌شود:

۱-تناسب: برنامه های ارائه شده از حیث تناسب با مسائل و مشکلات و واقعیت های موجود مطلوب ارزیابی می‌شود.

۲-واقع گرایی: برنامه های ارائه شده از حیث قابلیت اجرا با توجه به شرایط و امکانات موجود مطلوب ارزیابی می‌شود.

۳-صراحت: برنامه های ارائه شده از حیث روشن، ساده و قابل درک بودن برای کاربران مطلوب ارزیابی می‌شود.

۴-شفافیت: برنامه های ارائه شده از حیث منابع مورد نیاز و راه های تامین آن کامل ارزیابی می‌شود.

۵-انسجام: برنامه های ارائه شده از حیث هماهنگی و هم راستایی اجزاء و مولفه ها مطلوب ارزیابی می‌شود.

۶-جامعیت: برنامه های ارائه شده از حیث لحاظ ابعاد فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی متوسط ارزیابی می گردد.

۷-آینده نگری: برنامه های ارائه شده از حیث پیامدهای احتمالی برنامه ها و سناریوهای محتمل پیش بینی شده کامل ارزیابی می‌شود.

۸- سنجش پذیری: برنامه های ارائه شده از حیث تعیین اهداف کمی و کیفی مطلوب ارزیابی می گردد.

۹- زمان بندی: برنامه های ارائه شده از حیث زمانبندی اجرا در افق زمانی چهار ساله متوسطارزیابی می شود.  

انطباق برنامه­های ارائه شده با اسناد بالادستی:

تطبیق برنامه وزیر محترم پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اسناد بالادستی حکایت از آن دارد که ۳۶ درصد برنامه های پیشنهادی با احکام مذکور  «منطبق»  بوده و ۵۰ درصد موارد نیز  «همسو»  است. همچنین تطبیق برنامه های وزیر پیشنهادی با اسناد بالادستی حاکی از آن است که این برنامه ها با دو حکم قانون برنامه ششم توسعه (معادل ۱ درصد کل احکام)   «مغایرت»  دارد.  

بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی:

حسب ارزیابی بعمل آمده توسط نمایندگان محترم کمیسیون اجتماعی در شاخص های ارائه شده، این کمیسیون صلاحیت جناب آقای حجت الله عبدالملکی به عنوان وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطلوب ارزیابی نموده است.  

نتیجه­‌گیری (نظر نهایی کمیسیون) :

با عنایت به جمیع موارد مطروحه، بررسی معیارهای عمومی برنامه وزیر پیشنهادی و انطباق برنامه های ایشان با اسناد بالادستی، جلسات منعقده در محل کمیسیون و توضیحات و وعده های شفاهی وزیر به ویژه در زمینه مقابله با فساد و رانت و انتصاب اشخاص واجد صلاحیت در سطوح مدیریتی و رسیدگی به دغدغه ها و مشکلات مردم در شهرستان ها و استان ها در زمینه های حرفه آموزی، ایجاد اشتغال، بیمه افراد فاقد بیمه و ...،  مشروط بر اجرای کامل موضوعات تعهد شده در این گزارش،  کمیسیون اجتماعی برنامه های وزیر پیشنهادی برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مثبت ارزیابی می‌کند.

  • منبع :

  اخبار مرتبط

  طرح تسهیل صدور مجوز‌ها در مغایرت 100 درصدی با اصول قانون اساسی

  25 شهریور 1400
  طرح تسهیل صدور مجوز‌ها در مغایرت 100 درصدی با اصول قانون اساسی

  تعدادی از نمایندگان مجلس به بی‌راهه می‌روند / طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار خلاف سیاست‌های کلی و قانون اساسی است/ تصویب این طرح مشکلات بسیاری برای جامعه ایجاد می‌کند

  23 شهریور 1400
  تعدادی از نمایندگان مجلس به بی‌راهه می‌روند / طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار خلاف سیاست‌های کلی و قانون اساسی است/ تصویب این طرح مشکلات بسیاری برای جامعه ایجاد می‌کند

  راهکار حل مشکلات سازمان زندان‌ها زیرمجموعه قوه مجریه شدن است؟ / خرمشاهی، وکیل دادگستری: برخورد نامناسب با زندانی‌ها نهادینه شده و یک ضدفرهنگ است

  21 شهریور 1400
  راهکار حل مشکلات سازمان زندان‌ها زیرمجموعه قوه مجریه شدن است؟ / خرمشاهی، وکیل دادگستری: برخورد نامناسب با زندانی‌ها نهادینه شده و یک ضدفرهنگ است

  باید از زندانیان دلجویی و با مامور یا ماموران خاطی برخورد شود

  3 شهریور 1400
  باید از زندانیان دلجویی و با مامور یا ماموران خاطی برخورد شود

  آیا اعلام نظر کمیسیون در صحن علنی مجلس مغایر قانون است؟/ بیش از یک ششم نمایندگان در جلسه بررسی صلاحیت وزرا غایب هستند

  1 شهریور 1400
  آیا اعلام نظر کمیسیون در صحن علنی مجلس مغایر قانون است؟/ بیش از یک ششم نمایندگان در جلسه بررسی صلاحیت وزرا غایب هستند

  قالیباف: اعمال تحریم‌های یک جانبه علیه مردم ایران مصداق بارز تروریسم اقتصادی است

  5 فروردین 1400
  قالیباف: اعمال تحریم‌های یک جانبه علیه مردم ایران مصداق بارز تروریسم اقتصادی است

  بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و آمریکا درباره برجام/ تکرار وعده‌درمانی‌ها

  5 فروردین 1400
  بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و آمریکا درباره برجام/ تکرار وعده‌درمانی‌ها

  وزیر خارجه چین در مسیر ایران؛ پکن به دنبال جبهه متحد علیه تحریم‌های غرب

  5 فروردین 1400
  وزیر خارجه چین در مسیر ایران؛ پکن به دنبال جبهه متحد علیه تحریم‌های غرب

  قطر: با ایران و آمریکا در ارتباط هستیم؛ اقدامی از دولت بایدن دیده نشده است

  5 فروردین 1400
  قطر: با ایران و آمریکا در ارتباط هستیم؛ اقدامی از دولت بایدن دیده نشده است

  پکن: از توافقات نفتی خود با ایران محافظت می‌کنیم

  5 فروردین 1400
  پکن: از توافقات نفتی خود با ایران محافظت می‌کنیم

  نقل و انتقال چک‌های جدید در سامانه صیاد از امروز ۵ فروردین اجباری شد

  5 فروردین 1400
  نقل و انتقال چک‌های جدید در سامانه صیاد از امروز ۵ فروردین اجباری شد

  قطعنامه علیه ایران سرقت آبرو و حیثیت نهادهای بین المللی است

  4 فروردین 1400
  قطعنامه علیه ایران سرقت آبرو و حیثیت نهادهای بین المللی است

  آیت‌الله رئیسی: اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی در زمره حقوق عامه است

  4 فروردین 1400
  آیت‌الله رئیسی: اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی در زمره حقوق عامه است

  آمارهای جهانی ابتلا به کرونا ۴ فروردین؛ ۱۰۲۱۴ فوتی و ۴۸۶ هزار ابتلای جدید

  4 فروردین 1400
  آمارهای جهانی ابتلا به کرونا ۴ فروردین؛ ۱۰۲۱۴ فوتی و ۴۸۶ هزار ابتلای جدید

  شهرهای جدیدی که نارنجی و قرمز شدند

  4 فروردین 1400
  شهرهای جدیدی که نارنجی و قرمز شدند

  عراق؛ بزرگترین عملیات پاکسازی جنوب موصل؛ ۲۷ داعشی کشته شدند

  4 فروردین 1400
  عراق؛ بزرگترین عملیات پاکسازی جنوب موصل؛ ۲۷ داعشی کشته شدند

  عشایر سوریه: مقاومت مسلحانه تنها راه بیرون راندن آمریکا و ترکیه است

  3 فروردین 1400
  عشایر سوریه: مقاومت مسلحانه تنها راه بیرون راندن آمریکا و ترکیه است

  تأکید روسیه و چین بر ضرورت بازگشت بی‌قید و شرط آمریکا به برجام

  3 فروردین 1400
  تأکید روسیه و چین بر ضرورت بازگشت بی‌قید و شرط آمریکا به برجام

  اتحادیه اروپا تحریم علیه ترکیه را بررسی می‌کند

  3 فروردین 1400
  اتحادیه اروپا تحریم علیه ترکیه را بررسی می‌کند

  پس از اعلام تحریم‌های متقابل، چین سفیر اتحادیه اروپا را هم احضار کرد

  3 فروردین 1400
  پس از اعلام تحریم‌های متقابل، چین سفیر اتحادیه اروپا را هم احضار کرد