رویدادهای حقوقی رویدادهای حقوقی

8 مهر 1395
نرگس محمدی به 16 سال زندان محکوم شد

نرگس محمدی به 16 سال زندان محکوم شد

نرگس محمدی به اتهام « اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» از سوی قاضی صلواتی به 16 سال زندان محکوم شد.

داتیکان: شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران، حکم ۱۶ سال زندان دادگاه بدوی نرگس محمدی را تایید کرد.

به گزارش داتیکان به نقل از روزنامه اعتماد، نرگس محمدي در دادگاهي به رياست قاضي صلواتي، به اتهام «اجتماع و تباني به قصد ارتكاب جرم عليه امنيت كشور» به پنج سال حبس، به اتهام «فعاليت تبليغي عليه نظام» به يك سال حبس و در مورد اتهام «تشكيل و اداره گروهك غيرقانوني لگام» به ١٠ سال حبس محكوم شده بود.

  • منبع : www.etemadnewspaper.ir
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32