انتشار کتاب «مسئوليت امضاء کنندگان اسناد تجارتي در پرداخت وجه سند»
17 مهر 1395

انتشار کتاب «مسئوليت امضاء کنندگان اسناد تجارتي در پرداخت وجه سند»

کتاب فوق به همت رحيم ملاحسيني تألیف شده و توسط انتشارات جنگل به چاپ رسیده است

داتیکان: کتاب «مسئوليت امضاء کنندگان اسناد تجارتي در پرداخت وجه سند» به همت رحيم ملاحسيني کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان مدرس دانشگاه موسسه آموزش عالی سهروردی قزوین نگاشته شده و توسط انتشارات جنگل به چاپ رسیده است.

به گزارش داتیکان کتاب حاضر در اولین چاپ خود در سال95 در 168 صفحه،1000 نسخه و قطع رقعي به چاپ رسیده است. علاقمندان می توانند جهت تهیه این کتاب به مبلغ 8000 تومان به سایت انتشارات جنگل به آدرس www.junglepub.org مراجعه نمایند.

اسناد تجاری که وسیله پرداخت در معاملات تجاری هستند ابزاری جهت کمک به تنظیم روابط تجاری مانند خرید و فروش، حمل و نقل و ارائه خدمات و برقراری نظم بین تجار محسوب می شوند و این نقش باعث با اهمیت تر شدن اسناد مذکور می شود و وجود مقررات دقیق و جامع درخصوص آنها را ضروری می نماید. نگارنده در این کتاب کوشیده است به تمامی موارد مذکور در این رابطه و چگونگی مسئولیت امضاءکنندگان اسناد تجاری در پرداخت وجه این اسناد در ایران با نگاهی به حقوق فرانسه و قانون متحدالشکل ژنو پاسخ داده و آنها را مورد بحث و بررسی دقیق تری قرار دهد.

 

  • منبع : http://www.junglepub.org/

اخبار مرتبط

عدالت و انصاف در آیینه آرای قضایی

20 مرداد 1399
عدالت و انصاف در آیینه آرای قضایی

دردسر جدید مردم؛ صف‌های طولانی برای گرفتن مهریه 

20 مرداد 1399
دردسر جدید مردم؛ صف‌های طولانی برای گرفتن مهریه 

نگرشی آزمونی به حقوق جزای عمومی

20 مرداد 1399
نگرشی آزمونی به حقوق جزای عمومی

آیین‌نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی در قوه قضائیه در حال بررسی است

20 مرداد 1399
آیین‌نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی در قوه قضائیه در حال بررسی است

The Law and Legitimacy of Imposed Constitutions

20 مرداد 1399
The Law and Legitimacy of Imposed Constitutions

Sexual Crime and the Experience of Imprisonment

15 مرداد 1399
Sexual Crime and the Experience of Imprisonment

A Life of Crime My Career in Forensic Science

15 مرداد 1399
A Life of Crime My Career in Forensic Science

تناقض در آمارهای دادستانی تهران و بانک مرکزی

15 مرداد 1399
تناقض در آمارهای دادستانی تهران و بانک مرکزی

Technology-Enhanced Methods of Money Laundering

14 مرداد 1399
Technology-Enhanced Methods of Money Laundering

کیفر زدایی در ایران «نظریه ورویه»

14 مرداد 1399
کیفر زدایی در ایران «نظریه ورویه»

Green Criminology and Green Theories of Justice 

14 مرداد 1399
Green Criminology and Green Theories of Justice 

?Do Exclusionary Rules Ensure a Fair Trial

12 مرداد 1399
?Do Exclusionary Rules Ensure a Fair Trial

عدالت و انصاف در آیینه آرای قضایی

11 مرداد 1399
عدالت و انصاف در آیینه آرای قضایی

بساط جذب سردفتر با ماده ۶۹ قانون دفاتر جمع می‌شود؟!

11 مرداد 1399
بساط جذب سردفتر با ماده ۶۹ قانون دفاتر جمع می‌شود؟!

حق متهم بر دسترسی به وکیل

8 مرداد 1399
حق متهم بر دسترسی به وکیل

Common Law and Natural Law in America 

8 مرداد 1399
Common Law and Natural Law in America 

قضاوت و میزان آن

8 مرداد 1399
قضاوت و میزان آن

سند آخرین یال قله دماوند هم به نام دولت صادر شد

8 مرداد 1399
سند آخرین یال قله دماوند هم به نام دولت صادر شد

Banking Supervision and Criminal Investigation 

7 مرداد 1399
Banking Supervision and Criminal Investigation 

تاسیس و جانشینی دولت ها

7 مرداد 1399
تاسیس و جانشینی دولت ها