تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

2 آبان 1395
چاپ کتاب حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران

چاپ کتاب حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران

کتاب"درآمدی بر حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران" با هدف پرداختن به اصلی ترین مباحث حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به چاپ رسید

داتیکان: کتاب "درآمدی بر حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران" با حمایت موسسه صیانت از حقوق زنان منتشر شد.

به گزارش داتیکان به نقل از خبرگزاری فارس، این اثر به اصلی ترین مباحث حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران پرداخته است و شامل یک مقدمه و چهار فصل بدین شرح می باشد: فصل اول بنابر ضرورت به تشریح کلیات بحث شامل مفهوم شناسی حقوق بشر، خاستگاه و همچنین سیر تحول شکل گیری آن پرداخته است. در فصل دوم نیز دو مفهوم "انسان" و "حق" ازحیث فلسفی و ماهوی مورد بررسی قرار گرفته است.

ضرورت مطرح شدن این بحث از آنجا ناشی می شود که این دو مفهوم نقش محوری در گفتمان حقوق بشر اسلام و غرب داشته اند و ریشه اختلاف و تعارضات این دو جهان بینی در حوزه حقوق بشر از نگاه متفاوت به ماهیت "انسان" و "حق" سرچشمه می گیرد.

فصل سوم همچنین با توجه به اینکه حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران برگرفته از مفاهیم و اصول اسلامی است و در واقع مبانی فکری اسلامی شاکله اصلی حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را تشکیل داده است، این فصل به مباحث فرانظری و منابع حقوق بشر اسلامی پرداخته است.

فصل پایانی بحث مفصلی از جایگاه حقوق بشر در جمهور اسلامی ایران، با توجه به سیر تاریخی حقوق بشر در ایران، مقاصد و اصول اساسی حقوق بشر بر اساس ساختار سیاسی نظام را مطرح کرده است و در این زمینه نیز از دیدگاه حضرت امام خمینی ره و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای بهره برده است.

  • منبع : http://www.farsnews.com/
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32