همایش‌های حقوقی همایش‌های حقوقی

16 اسفند 1394
همایش بین المللی عدالت ترمیمی  و پیشگیری از جرم

همایش بین المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم

این همایش توسط گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشکده حقوق و مرکز مطالعات حقوقی دانشگاه تربیت مدرس برگزار می گردد.

محورهای همایش

* عدالت ترمیمی و پيشگيري از جرم در بستر جامعه مدني و فرهنگ هاي سنتي و بومی

1- نقش فرهنگ هاي سنتي و بومي در صلح و سازش و پيشگيري از انتقام خصوصي

2- عدالت ترمیمی در آموزه¬های دینی و کار بست هاي پيشگيرانه آن

- نقش مساجد و نهادهای مذهبی در پیشگیری ترمیمی از جرم

- پیوند عدالت ترمیمی و عدالت اجتماعی در ادیان الهی

- رویکرد عدالت ترمیمی به ضمانت اجراهای کیفری در اسلام

- کارکرد پیشگیرانه سنت ها و رویه های ترمیمی (بخشش، عفو، توبه ) در اسلام

3- مشاركت ترميمي جامعه محلي و انجمن هاي مردم نهاد در پاسخگويي به مشكلات ناشي از جرم

4- رويكرد عدالت ترميمي به عملكرد شوراياري ها و و شوراهاي اسلامي شهر و روستا

5- تعامل سنت هاي بومي صلح و سازش با نظام رسمي عدالت كيفري

 

* پیوند عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم در پرتو نهادهای عدالت کیفری

1- الگوهای پلیسی ترمیمی و پیشگیری از جرم

- رویکرد عدالت ترمیمی به الگوهای پلیس اجتماع محور و پلیس مبتنی بر حل مسئله

- مشارکت پلیس در برگزاری نشست¬های ترمیمی در واحدهای انتظامی

- جلوه های عدالت ترمیمی در برنامه های پیشگیری انتظامی از جرم

- ارزش های عدالت ترمیمی و فرهنگ سازمانی پلیس

2- رويكرد عدالت ترميمي به نظام تعقیب کیفری

- ظرفيت هاي ترميمي قرارهای تامین

- میانجی گری کیفری در مرحله تعقیب کیفری و پیامدهای آن

- تعامل دادسرا با نهادهای میانجی گري كيفري

3- کاربرد رويه هاي عدالت ترميمي در دادگاه های كيفري و پيامدهاي پیشگیرانه آن

- رویه قضایی مبتنی بر درمان و عدالت ترمیمی

- تحول نقش قضات كيفري به عنوان میانجی گر

- پیامدهای پذیرش تقصیر از سوی مرتکب در فرآیند کیفری

- تجربه های عملی قضات در بهره گیری ازسازوکارهای عدالت ترمیمی

- رویکرد عدالت ترمیمی به دادگاه های اطفال و نوجوانان

4- برنامه های عدالت ترمیمی در سیاست های کیفری ناظر بر زندان

- قوانین و مقررات ناظر بر زندان در پرتو اصول عدالت ترمیمی

- ستاد دیه و کارکردهای ترمیمی آن

- تعامل زندان و انجمن های مردم نهاد در قلمرو عدالت ترمیمی

5- نقش كانون وكلاي دادگستري و شوراهاي حل اختلاف در فرآيند دادرسي ترميمي

 

* پیشگیری ترمیمی از تکرار بزهکاری و بزه دیدگی

1- كاربرد برنامه هاي عدالت ترمیمی در دادرسی كيفري اطفال و نوجوانان بزهكار و بزه دیده

- ترمیم آسیب های وارده بر اطفال بزه یده و بزهکار در فرآیند عدالت ترمیمی

2- پيشگيري از تكرار بزهكاري و بزه ديدگي زنان در پرتو رویه های عدالت ترميمي

- موقعیت زنان بزه دیده و بزهکار در فرآیندهای ترمیمی

- قدرت چانه زنی زنان بزه دیده و بزهکار در فرایندهای ترمیمی

3- کاربرد عدالت ترميمي در جرایم خشونت بار ( جرایم جنسی، قتل عمد، ضرب و جرح،و خشونت های خانوادگی)

- جبران خسارت و توانمند سازی بزه دیدگان در فرآیندهای ترمیمی

4- کاربرد عدالت ترمیمی در کنترل خشونت و زورگویی در مدارس

- الگوهای ترمیم روابط صدمه دیده میان دانش آموزان

- پاسخ های ترمیمی به قلدری و زور گویی در مدارس

- تحول در الگوهای انضباطی: از انضباط تنبیهی تا انضباط ترمیمی

5- كاربرد عدالت ترميمي در پيشگيري از تكرار جرم و جبران خسارت در جرم هاي يقه سفيدان

6- كاربرد الگوهاي ترميمي در عدالت انتقالي و پيامدهاي آن

7- رويكرد عدالت ترميمي به جرايم سايبري

 

* بنیان های نظری و بستر های حقوقی پیشگیری ترمیمی از جرم

1- رویکردهای نظری به ارتباط ميان عدالت ترميمي و پيشگيري از جرم

- كاربرد نظریه شرمساری مبتني بر بازپذيري اجتماعي در اصلاح و درمان مجرمان

- پیشگیری نظریه مند از تکرار بزه دیدگی در پرتو برنامه های عدالت ترمیمی

2- عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم در پرتو اسناد بين المللي و موازین حقوق بشر

- چارچوب های بین المللی برای توسعه برنامه های عدالت ترمیمی

- کاربرد اصول اساسی عدالت ترمیمی در سیاستگذاری و قانونگذاری ملی

- همگرایی میان عدالت ترمیمی و موازین حقوق بشر

- مشروعیت صلح و سازش از منظر ارزش های حقوق بشری

3- ظرفیت های ترمیمی موجود در قوانین و مقررات كيفري و كاربست هاي پيشگيرانه آن

- حمایت قانونی از سازوکارهای ترمیمی در فرآیند کیفری

- جنبه های ترمیمی قوانین ناظر بر تعیین كيفر و پیشگیری از تکرار جرم

- ظرفيت هاي ترميمي ضمانت اجراهاي كيفري

- رویکرد تطبییقی به قوانین و مقررات ناظر بر عدالت ترمیمی

4- چالش هاي و محدودیت های پیشگیری از جرم از طریق برنامه هاي عدالت ترميمي

- رويكرد ابزاري به عدالت ترمیمی به مثابه ابزاری برای کاهش تراکم پرونده ها

- چالش هاي احراز رضایت بزه دیده و بزهکار در بسترهای فرهنگی و اجتماعی

 

زمان برگزاری: 28 و 29 اردیبهشت 1395

مهلت ارسال مقالات: 20 فروردین 1395

 

لازم به ذکر است ثبت نام برای شرکت در همایش از روز ۳شنبه مورخ ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۴ از طریق سایت همایش به آدرس http://tmurj.com/ قابل دسترس است.

 

  • منبع : http://tmurj.com/
23 اردیبهشت 1395
جاسم دیوسالار

R پاسخ

23 اردیبهشت 1395
جاسم دیوسالار

پاسخ