همایش‌های حقوقی همایش‌های حقوقی

26 آبان 1395
نشست «رسالت دادرسی کیفری و انطباق با قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392»

نشست «رسالت دادرسی کیفری و انطباق با قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392»

دانشکده حقوق واحد تهران مرکز برگزار می کند:

داتیکان: دانشکده حقوق واحد تهران مرکز در نظر دارد نشستی حقوقی با عنوان رسالت دادرسی کیفری و انطباق با قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 برگزار کند.

 به گزارش داتیکان این نشست با سخنرانی استاد دکتر علی نجفی توانا و دکتر مرتضی ناجی زواره در روز چهرشنبه 26 آیان 95، ساعت 15 الی 17برگزار می شود.

مکان: خیابان انقلاب، نرسیده به میدان فردوسی، کوچه شهید براتی، دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

  • منبع : سایت حقوقی داتیکتن