همایش‌های حقوقی همایش‌های حقوقی

19 اسفند 1394
دومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی

دومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی

این کنفرانس با تمرکز به ارتباط دولت- دانشگاه- صنعت سی و یکم فروردین ماه برگزار خواهد شد

تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری کنفرانس : 31 فروردین ماه و یکم اردیبهشت ماه 95

آخرین مهلت چکیده مقالات: 15 فروردین ماه  95
آخرین مهلت ارسال مقالات: 20 فروردین ماه  95 
آخرین مهلت ثبت نام حضوری در کنفرانس:20 فروردین ماه 95

محورهای همایش

الف- چالشهای نظام متمرکز و نیمه متمرکز در ایران

1- نظارت دولت بر موسسه های انتفاعی و غیر دولتی

2- کارکرد موسسه های عمومی و موانع توسعه و چالشها

3- تطبیق موسسه های عمومی کشور با یکی از کشورهای اروپایی

4- شوراهای محلی و جایگاه آن در توسعه مدنی

5- بررسی تطبیقی نظارت بر شوراهای محلی

6- ابهامات قانونی در نظارت و عملکرد نهادهای غیرمتمرکز

7- نظام متمرکز و. نیمه متمرکز کشور در 1404

ب- حقوق و توسعه اقتصادی و کسب و کار

1- نقش و کارکرد حقوق خصوصی در کشور (قوتها و ضعف ها)

2- توسعه حقوق تجارت و توسعه کسب و کار(چالشها و تنگناها)

3- حقوق مالکیت فکری و توسعه اقتصادی

4- راهکارها و چالشهای حقوق جزا و جرم شناسی در توسعه کسب و کار در کشور

5- دولت الکترونیک و حقوق تجارت الکترونیک

6- تجارت الکترونیک و مدیریت حقوق مالکیت فکری

7- حقوق و توسعه صنعت املاک و مستغلات در کشور (تنگناها و فرصتها)

8- توسعه اقتصادی و حقوق فناوریهای زیستی (چالشها و راهکارها)

9- حقوق تجارت و نظام نوین مالیاتی در کشور

10- حقوق تجارت و توسعه صنعت بانکداری و بیمه

11- نقش حقوق مالی و اقتصادی در توسعه سیاسی

12- حقوق خانواده و توسعه کارآفرینی در اقتصاد

13- نقش دفاتر اسناد رسمی در توسعه کسب و کار در کشور

14- حقوق و توسعه اقتصادی کشور در 1404

ج-حقوق و توسعه فرهنگی و سیاسی در کشور

1- نقش حقوق بشر در توسعه فرهنگی ، سیاسی و ااقتصادی کشور

2- حقوق بشر در ایران (تنگناها و فرصتها)

3- حقوق خانواده و توسعه فرهنگی در ایران(چالشها و راهکارها)

4- حقوق خانواده و توسعه سیاسی و اقتصادی(نقش ها و کارکردها)

5- نقش حقوق بین الملل در توسعه فرهنگی کشور(تنگناها و قوتها)

6- حقوق بین الملل و توسعه سیاسی و اقتصادی (چالشها و راهکارها)

7- حقوق و توسعه فرهنگی و سیاسی کشور در 1404

دبیرخانه کنفرانس

شیراز - مجتمع فن آوری کسب و کار واحد 213
تلفن دبیرخانه:37744846-071
پست الکترونیک:info@lawsdep.ir
پژوهشگران میتوانند در ساعات 13-11 با موبایل کنفرانس تماس حاصل فرمایند 09014128635
پژوهشگران عزیر میتوانند از طریق ایمیل سوالات خود را در خصوص کنفرانس مطرح نمایند.

 

  • منبع : سایت حقوقی داتیکان