همایش‌های حقوقی همایش‌های حقوقی

29 آذر 1395
کرسی آزاد اندیشی «حق دسترسی آزاد به اطلاعات»

کرسی آزاد اندیشی «حق دسترسی آزاد به اطلاعات»

انجمن علمی_دانشجویی حقوق ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می کند:

داتیکان: انجمن علمی_دانشجویی حقوق ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی در نظر دارد نشستی با موضوع " حق دسترسی آزاد به اطلاعات" را برگزار نماید.

به گزارش داتیکان این نشست روز چهارشنبه 1 دی ماه 95 از ساعت 13/30 الی 12 با حضور خانم دکتر رویا معتمد نژاد(عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی) و خانم دکتر هدی غفاری (عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی) برگزار خواهد شد. مهمترین محورهای این نشست عبارتند از:

*آزادی دسترسی به اطلاعات به منزله یک حقوق بشری

*دسترسی اطلاعات از دیدگاه سازمان های منطقه ای و بین المللی

*چالش ها و راهکارهای فراروی آزادی اطلاعات در نظام حقوقی ایران

مکان: تالار دفاع دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه

  • منبع : www.datikan.com