کلیه وجوه ارزی مسترد شده مربوط به قراردادهای نظامی به حوزه دفاعی کشور اختصاص دارد.

تازه های قوانین و مقررات تازه های قوانین و مقررات

19 اسفند 1394

کلیه وجوه ارزی مسترد شده مربوط به قراردادهای نظامی به حوزه دفاعی کشور اختصاص دارد.

کمیسیون تلفیق بودجه مجلس،اختصاص وجوه ارزی مسترد شده‌ی قراردادهای نظامی به حوزه دفاعی کشور را تصویب کرد

محمدرضاپورابراهیمی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد در جلسه 18/12/1394کمیسیون تلفیق بودجه 95 کل کشور

بانک مرکزی موظف شد کلیه وجوه ارزی مسترد شده ناشی از طرح دعاوی در مراجع بین‌المللی و شوراهای خارجی مربوط به قراردادهای نظامی قبل و بعد از انقلاب را، تا سقف 5 هزار میلیارد تومان برای حوزه دفاعی کشور اختصاص دهد.

  • منبع : موسسه حقوقی داتیکان
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32