همایش‌های حقوقی همایش‌های حقوقی

1 دی 1395
نشست «همکاری های بین نهادی با تاکید بر نقش نهادهای رسمی»

نشست «همکاری های بین نهادی با تاکید بر نقش نهادهای رسمی»

موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی دانشگاه تهران و معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه برگزار می کند:

داتیکان: موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی دانشگاه تهران و معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه در ادامه سلسله نشست های مدیریت پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی  دومین نشست خود را با عنوان " همکاری های بین نهادی با تاکید بر نقش نهادهای رسمی" برگزار می کند.

به گزارش داتیکان این نشست روز یکشنبه 5 دی ماه 95 از ساعت 15 با حضور اساتید و سخنرانان محترم برگزار می شود. سخنرانان این نشست؛ دکتر عباس شیری(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)، دکتر امیر حسن نیازپور(عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی)، دکتر علی محمد زنگانه(مدیر کل پیشگیری های فرهنگی اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه) و دکتر فیروز محمودی جانکی(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران) می باشند.

محورهای نشست:

*نقش قوه قضاییه در مدیریت پیشگیری

*موانع همکاری بین نهادی در مدیریت پیشگیری

*نقد و بررسی تجربه ستادهای مرتبط

مکان: خیابان قدس، ابتدای خیابان طالقانی، پلاک 590، سالن سخنرانی، طبقه دوم

  • منبع : www.datikan.com