همایش‌های حقوقی همایش‌های حقوقی

22 اسفند 1394
همایش ملی نقد و تحلیل قوانین برنامه پنج ساله از منظر حقوق اقتصادی

همایش ملی نقد و تحلیل قوانین برنامه پنج ساله از منظر حقوق اقتصادی

این همایش توسط انجمن علمی حقوقی اقتصاد ایران با همکاری نهادهای دانشگاهی و دولتی برگزار می گردد.

علاقمندان می توانند مقالات خود را در چارچوب محورهای تعیین شده برای دبیرخانه (Ghavanin.barname@gmail.com) ارسال کنند.

فراخوان مقاله همایش ملی نقد و تحلیل قوانین برنامه پنج ساله از منظر حقوق اقتصادی

 محور اول:« اداره ی مطلوب و شایسته در قوانین برنامه ای»

- مرکز گرایی و تمرکز زدایی

- منابع انسانی

- دولت الکترونیک

-کنترل فعالیت های اقتصادی

محوردوم:«انعطاف پذیری در روابط کار در قوانین برنامه»

- نقش دولت در انعطاف پذیر کردن بازار کار

- امنیت شغلی و مساله انعطاف پذیری

- سیرتحول مقررات کار در موضوع انعطاف پذیری

محورسوم:«سیاستهای پولی و ارزی در قوانین برنامه»

- نظام حاکم بر ورود و خروج ارزبازار بین بانکی

- تعیین دستوری نرخ سود در بانکداری اسلامی و رابطه ان با سیاستهای پولی بانک مرکزی

محور چهارم:«سیاستهای رقابتی در قوانین برنامه»

- رقابت و اقتصاد

- رقابت و مصرف

- رقابت و توزیع

محور پنجم:«تحلیل اقتصادی برنامه ششم توسعه اقتصادی -اجتماعی و فرهنگی»

- دورنمای کارکرد برنامه ششم توسعه

- تحلیل اقتصادی قوانین برنامه ششم

- ساختارهای اقتصادی و حقوقی لازم برای پیشرفت قابل قبول در پسا برجام​

 

تاریخ های مهم:

مهلت ارسال چکیده: 20 فروردین 1395

مهلت ارسال اصل مقاله: 30فروردین 1395

تاریخ برگزاری همایش:21 اریبهشت 1395

 

محل برگزاری:

سالن عدالت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

 

ایمیل ارسال مقالات:

Ghavanin.barname@gmail.com

این پژوهش دارای اعتبار علمی پژوهشی می باشد.

 

  • منبع : http://sbu.ac.ir