22 اسفند 1394

همایش ملی نقد و تحلیل قوانین برنامه پنج ساله از منظر حقوق اقتصادی

همایش ملی نقد و تحلیل قوانین برنامه پنج ساله از منظر حقوق اقتصادی این همایش توسط انجمن علمی حقوقی اقتصاد ایران با همکاری نهادهای دانشگاهی و دولتی برگزار می گردد.

علاقمندان می توانند مقالات خود را در چارچوب محورهای تعیین شده برای دبیرخانه (Ghavanin.barname@gmail.com) ارسال کنند.

فراخوان مقاله همایش ملی نقد و تحلیل قوانین برنامه پنج ساله از منظر حقوق اقتصادی

 محور اول:« اداره ی مطلوب و شایسته در قوانین برنامه ای»

- مرکز گرایی و تمرکز زدایی

- منابع انسانی

- دولت الکترونیک

-کنترل فعالیت های اقتصادی

محوردوم:«انعطاف پذیری در روابط کار در قوانین برنامه»

- نقش دولت در انعطاف پذیر کردن بازار کار

- امنیت شغلی و مساله انعطاف پذیری

- سیرتحول مقررات کار در موضوع انعطاف پذیری

محورسوم:«سیاستهای پولی و ارزی در قوانین برنامه»

- نظام حاکم بر ورود و خروج ارزبازار بین بانکی

- تعیین دستوری نرخ سود در بانکداری اسلامی و رابطه ان با سیاستهای پولی بانک مرکزی

محور چهارم:«سیاستهای رقابتی در قوانین برنامه»

- رقابت و اقتصاد

- رقابت و مصرف

- رقابت و توزیع

محور پنجم:«تحلیل اقتصادی برنامه ششم توسعه اقتصادی -اجتماعی و فرهنگی»

- دورنمای کارکرد برنامه ششم توسعه

- تحلیل اقتصادی قوانین برنامه ششم

- ساختارهای اقتصادی و حقوقی لازم برای پیشرفت قابل قبول در پسا برجام​

 

تاریخ های مهم:

مهلت ارسال چکیده: 20 فروردین 1395

مهلت ارسال اصل مقاله: 30فروردین 1395

تاریخ برگزاری همایش:21 اریبهشت 1395

 

محل برگزاری:

سالن عدالت دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

 

ایمیل ارسال مقالات:

Ghavanin.barname@gmail.com

این پژوهش دارای اعتبار علمی پژوهشی می باشد.

 

  • منبع : http://sbu.ac.ir

اخبار مرتبط

خسارت تأخیر تأدیه در نظام مسئولیت مدنی قراردادی و قهری

17 تیر 1399
خسارت تأخیر تأدیه در نظام مسئولیت مدنی قراردادی و قهری

درآمدی بر حقوق و آیین دادرسی بین المللی کیفری  جلد 3 «اصول دادرسی بین المللی و رابطه نظام های ملی و بین المللی»

17 تیر 1399
درآمدی بر حقوق و آیین دادرسی بین المللی کیفری  جلد 3 «اصول دادرسی بین المللی و رابطه نظام های ملی و بین المللی»

The Corporation, Law and Capitalism

17 تیر 1399
The Corporation, Law and Capitalism

استخدام 17تیر 1399

17 تیر 1399
استخدام 17تیر 1399

سوالات طبقه بندی شده موضوعی بین الملل خصوصی

16 تیر 1399
سوالات طبقه بندی شده موضوعی بین الملل خصوصی

اعمال قواعد حقوق کیفری عمومی در قلمرو تعزیرات «همراه با شرح مواد قانون تعزیرات»

16 تیر 1399
اعمال قواعد حقوق کیفری عمومی در قلمرو تعزیرات «همراه با شرح مواد قانون تعزیرات»

Concise Australian Commercial Law

16 تیر 1399
Concise Australian Commercial Law

مجموعه قوانین خاص حقوقی، کیفری «اسکودا»

16 تیر 1399
مجموعه قوانین خاص حقوقی، کیفری «اسکودا»

تفاوت مشاوره حقوقی با وکالت

16 تیر 1399
تفاوت مشاوره حقوقی با وکالت

تلاش برای دسترسی آسان‌تر و کم هزینه‌تر مردم به عدالت در دوره تحول

16 تیر 1399
تلاش برای دسترسی آسان‌تر و کم هزینه‌تر مردم به عدالت در دوره تحول

فرانسوی‌ها صدای دادگاه حقوق بشر اروپا را هم در آوردند

16 تیر 1399
فرانسوی‌ها صدای دادگاه حقوق بشر اروپا را هم در آوردند

استخدام 16تیر 1399

16 تیر 1399
استخدام 16تیر 1399

Money, Social Ontology and Law

15 تیر 1399
Money, Social Ontology and Law

از جنگ سرد تا جنگ سایبری

15 تیر 1399
از جنگ سرد تا جنگ سایبری

تحلیل کارایی موافقتنامه های جامع بیمه ای در قراردادهای بالادستی نفت و گاز

15 تیر 1399
تحلیل کارایی موافقتنامه های جامع بیمه ای در قراردادهای بالادستی نفت و گاز

نشست علمی جعل و جرایم در حکم جعل در آرای دادگاه ها

15 تیر 1399
نشست علمی جعل و جرایم در حکم جعل در آرای دادگاه ها

استخدام 15تیر 1399

15 تیر 1399
استخدام 15تیر 1399

نشست بررسی مسئولیت های دولت و جامعه در راستای حمایت از زنان سرپرست

14 تیر 1399
نشست بررسی مسئولیت های دولت و جامعه در راستای حمایت از زنان سرپرست

نظریه ی تعطیل، تخفیف وتبدیل مجازاتهای حدی از منظر اختیارات حاکم اسلامی

14 تیر 1399
نظریه ی تعطیل، تخفیف وتبدیل مجازاتهای حدی از منظر اختیارات حاکم اسلامی

معاون قوه قضاییه: حقوق بشر آمریکایی یعنی ترور فرمانده‌ مبارزه با تروریست‌ها

14 تیر 1399
معاون قوه قضاییه: حقوق بشر آمریکایی یعنی ترور فرمانده‌ مبارزه با تروریست‌ها