تازه‌های نشر حقوقی تازه‌های نشر حقوقی

16 دی 1395
مجله « پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی » منتشر شد.

مجله « پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی » منتشر شد.

شماره 7 مجله « پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی » منتشر شد.

 داتیکان: این مجله علمی ـ پژوهشی به صورت دو فصلنامه به مدیر مسئولی دکتر وحید اشتیاق و سردبیری دکتر محمد آشوری منتشر می شود. در این شماره می خوانید:

ـ تحلیل آثار حبس بر زندانیان زن در پرتو نظریه قوانین تقلید گابریل تارد / مهدی فضلی،  شهین دارابی پناه

ـ شهادت از راه دور (تحلیل ماده 186 قانون مجازات اسلامی) / دکتر ابوالقاسم خدادی، علی خالدی

ـ سنجش تاثیرپذیری از روانشناسی شهادت در رویه عملی دادسراهای شهر تهران / دکتر محمد آشوری، آسیه اکبری شارک

ـ تحریم های یک جانبه علیه ایران از منظر حقوق بین المللی کیفری، جنایت علیه بشریت؟ / دکتر سید قاسم زمانی، حسین فرحی، دکتر آرامش شهبازی

ـ تقارن مسئولیت بین المللی فرد و دولت در قبال تجاوز / هیلدا رضایی، دکتر صادق سلیمی

ـ جلوه های ترمیمی معامله اتهام در دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق / فاطمه سادات قریشی محمدی، دکتر مهدی مومنی

وبسایت صاحب امتیاز مجله: www.sdil.ac.ir 

برای مشاهده چکیده مطالب کلیک کنید.

  • منبع : www.datikan.com
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32