رویدادهای حقوقی رویدادهای حقوقی

22 اسفند 1394
تعدد دفترچه های بیمه،منابع مربوط به حوزه سلامت را هدر می دهد.

تعدد دفترچه های بیمه،منابع مربوط به حوزه سلامت را هدر می دهد.

با رفع همپوشانی بیمه ای،خدمات رسانی به بیمه شدگان افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ در برنامه پنجم توسعه  برای ایجاد سیاست واحد در ارائه خدمات درمانی به همه آحاد مردم و نیز ایجاد عدالت در دسترسی همگان به خدمات نظام سلامت مقرر شد که همه بیمه‌های درمانی در سازمانی به نام سازمان بیمه پایه سلامت ادغام شوند و سیاستگذاری در مورد روند هزینه ها و اداره‌کرد صندوق به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی واگذار شود، اما با وجود پایان یافتن برنامه پنجساله پنجم این سیاست یعنی استفاده از بیمه پایه همگانی هنوز اجرایی نشده است؛ نمایندگان مجلس براین باورند که استفاده از بیمه پایه همگانی برای آحاد مردم از وظایف حاکمیت بوده و این موضوع از هدررفت منابع حوزه سلامت جلوگیری می کند؛ ازاین رو کمیسیون تلفیق بودجه 95 طی روزهای اخیر مصوبه ای را جهت ضابطه‌مند کردن دفترچه‌های بیمه درمانی به تصویب رسانده به طوری که به تمامی اشخاصی که بیش از یک بیمه پایه درمانی دارند فرصت داده می شود تا پایان شهریور 95  یک بیمه را به عنوان  بیمه پایه درمانی انتخاب کنند و پس از پایان این مدت وزارت رفاه مجاز است اقدامات لازم برای یک دفترچه ای بودن اشخاص را لحاظ کند.

حمید رضا عزیزی فارسانی درگفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، درخصوص مصوبه کمیسیون تلفیق برای حذف متعدد دفترچه‌های بیمه، گفت:  متاسفانه همپوشانی بیمه ها در حال حاضر مشکلات بسیاری را برای حوزه سلامت کشور به وجود آورده است، به طوری که  سوابق بیماری ها و اقدامات صورت گرفته در جهت درمان شخص مشخص و قابل شناسایی نیست، به همین دلیل بهتر است برای جلوگیری از هرگونه مشکل همه افراد از یک بیمه پایه درمانی استفاده کنند.

نماینده مردم اردل، فارسان، کیار و کوهرنگ درمجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه همه افراد جامعه باید از یک دفترچه بیمه پایه استفاده کنند، افزود: دربرنامه پنجم توسعه نیز به این نکته اشاره شده است که  باید درارائه خدمات درمانی  یک بیمه پایه درمانی در جامعه فعال باشد؛ اما متاسفانه تعدد دفترچه های بیمه و ارائه خدمات متفاوت به بیماران منابع بیمه ای بسیاری را هدر داده است.

این نماینده مردم درمجلس نهم با اشاره به اینکه درحال حاضر تعداد بسیاری از افراد جامعه بیش از یک دفترچه بیمه درمانی دارند، تصریح کرد: به طور حتم دولت برای جلوگیری از هدر رفت منابع بیمه ای و منابع مربوط به حوزه سلامت باید با اتخاذ تدابیری ویژه افراد دارای چند دفترچه بیمه را شناسایی و درجهت استفاده مردم از یک بیمه پایه همگانی تلاش کند.

عزیزی فارسانی با بیان اینکه استفاده از چند بیمه، خدمات رسانی به بیمه شدگان را دچار مشکل کرده است، افزود: با توجه به اینکه مشخص نیست دولت در سال آینده تجمیع منابع بیمه ای را در دستور کار قرار دهد، حداقل باید  با حذف دفترچه های بیمه متعدد و استفاده از یک بیمه پایه همگانی از هدررفت منابع جلوگیری کرد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید براینکه دفترچه های بیمه متعدد در دست بیمه شدگان بیش از آنکه به ضرر فرد یا سازمان بیمه گر باشد به ضرر دولت است، گفت:  دولت موظف است برای این موضوع به ازای هر دفترچه مبالغی را به سازمان های بیمه گر بپردازد.

عبدالرحمان رستمیان نیز، بر ضرورت رفع همپوشانی بیمه ای تاکید کرد و افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید تمهیدات مناسبی را برای جلوگیری از همپوشانی بیمه ای افراد درنظر گیرد تا افراد  همزمان نتوانند از خدمات چند شرکت بیمه گر استفاده کنند.

 

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی، همپوشانی بیمه‌ای را از چالش های حوزه سلامت خواند وگفت: با رفع همپوشانی بیمه ای، خدمات رسانی به بیمه شدگان افزایش می یابد.این نماینده مردم در مجلس نهم، وجود شرکت های بیمه ای متفاوت را از عوامل همپوشانی بیمه ای در کشور خواند وگفت:  اگر بیمه پایه برای همه افراد به طور یکسان خدمات رسانی کند همپوشانی بیمه ای به وجود نمی آید بنابراین بهتر است همپوشانی بیمه ای رفع و همه افراد از یک بیمه پایه استفاده کنند.

نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان در مجلس نهم، با بیان اینکه بیمه پایه محل رقابت نبوده و مخصوص بخش بیمه  تکمیلی است، افزود: افراد در صورت لزوم می توانند از چندین خدمت بیمه تکمیلی استفاده کنند یعنی بیمه های تکمیلی برخلاف بیمه پایه می توانند متعدد و با هم رقابت کنند؛ در کشورهای پیشرفته همه افراد تحت پوشش بیمه پایه هستند و حتی در برخی مواقع بیمه به صورت اجباری به افراد ارائه می شود.

رستمیان، ادامه داد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هنگام تمدید دفترچه های بیمه پایه به راحتی می توانند دو بیمه هایی را شناسایی و آنان را حذف کند.

وی جایگزینی کارت های الکترونیک را با دفترچه های درمان در رفع همپوشانی بیمه ای موثر خواند وگفت: با این کار از تخلفات همپوشانی بیمه ای جلوگیری می شود هر چند در شرایط فعلی این کار امکانپذیر نیست و نیازمند فراهم کردن زیرساخت ها است.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی،  با انتقاد از اینکه برخی از سازمان ها برای پرداخت حق بیمه تکمیلی از منابع دولتی استفاده می کنند، تصریح کرد: در حالی که طبق قانون این کار تخلف است و جز در شرایط اضطرار  نمی توانند این کار را انجام دهند.

نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با بیان  اینکه  حدود 10 الی 15 درصد همپوشانی بیمه‌ای در کشور وجود دارد، بر ضرورت شناسایی دو بیمه‌ای‌ها تاکید کرد.

محمدحسین قربانی نیز با اشاره به وجود 7 میلیون همپوشانی بیمه ای در کشور، تصریح کرد: ضروری است شرکت های بیمه گر همپوشانی بیمه ای را مشخص و  دو بیمه ای ها را حذف کنند.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی، نظارت بیشتر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در جلوگیری از همپوشانی بیمه ای موثر خواند و افزود: وجود 7 میلیون همپوشانی بیمه ای نشانه بی توجهی و ضعف دستگاه های اجرایی است.

 محمدحسین قربانی با بیان اینکه همپوشانی بیمه ای هزینه های زیادی را متوجه نظام سلامت می کند، تصریح کرد: استفاده همزمان از چندین دفترچه کارایی خاصی ندارد  و فقط سرمایه های اجتماعی گزافی را متوجه نظام سلامت می کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم،  بر ضرورت تجمیع بیمه ها برای اجرای عدالت تاکید کرد و افزود:  با تجمیع بیمه ای همپوشانی بیمه ای رفع و عدالت اجرا می شود.

نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس نهم، یادآور شد:  ضروری است دستگاه های اجرایی و سازمان های مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هر چه سریعتر همپوشانی بیمه ای را حذف و با بروز رسانی فضای ساختاری بیمه ای مانع بروز تخلفات شوند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، نظارت ضعیف مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در بروز همپوشانی بیمه ای موثر خواند و گفت: باید اقدامات مناسبی در جهت رفع همپوشانی بیمه ای میان سازمان های بیمه گر به وجود آید./

  • منبع : خبرگزاری مجلس