همایش‌های حقوقی همایش‌های حقوقی

26 دی 1395
کارگاه آموزشی « بررسی و تحلیل روایات منع حضور اجتماعی زنان در حکومت و قضاوت »

کارگاه آموزشی « بررسی و تحلیل روایات منع حضور اجتماعی زنان در حکومت و قضاوت »

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می کند:

داتیکان: يكي از وجوه زندگی اجتماعی تمام انسانها آزادي و بالتبع انتخاب آزادانه شغل  و كار است و هر شخص اعم از زن و مرد حق دارد هر شغلي  را كه مايل است و در آن مهارت دارد؛ انتخاب كند و بدان مشغول شود و علی الاصول هيچ مانع و رادعي جز رعایت نظم عمومی و اخلاق حسنه نباید درمسير افراد قرار نداشته باشد. ( چنان چه در منشور حقوق شهروندی بند 57-3 به آن اشاره شده است. ) 
       بدیهی است محروم نمودن افراد بدلیل جنسیت خلاف عدالت اجتماعی محسوب می شود و باید موازینی که منتهی به حذف عده ای ازشهروندان بدلیل تبعیض جنسیتی یا سایر مصلحت اندیشی ها میگردد مورد بازنگری و بررسی مجدد قرار گیرند. 
      بر همین اساس  است که قضاوت زن یکی از مهمترین مباحث مهم وبنیادین محسوب است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی از دو منظر علمی و عملی منا قشه برانگیز شده است. این دغدغه، در کارگاه آموزشیِ « بررسی و تحلیل روایات منع حضور اجتماعی زنان در حکومت و قضاوت » با تدریس دکتر معصومه ریعان، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی همدان، مورد مداقه قرار خواهد گرفت.

زمان: شنبه 9 بهمن 95. ساعت 8 الی 12.

مکان: تهران، بزرگراه کردستان، نبش خیابان دکتر صادق آئینه وند (64 غربی)، پژوهشگاه علوم ­انسانی و مطالعات فرهنگی


    

  • منبع : www.datikan.com
کد امنیتی * CAPTCHA reload_32