دوره آموزشی

همایش‌های حقوقی همایش‌های حقوقی

24 اسفند 1394

دوره آموزشی "قراردادهای بین المللی"

موسسه قوانین و کسب و کار، دوره آموزشی سالانه را خرداد ماه 1395 در پاریس برگزار می کند.

دوره آموزشی سالانه موسسه قوانین و کسب و کار‌ICC با موضوع "قراردادهای بین المللی" در تاریخ ۳۰ می الی ۲ ژوئن ۲۰۱۶(۹ الی ۱۲ خرداد ۱۳۹۵) در پاریس برگزار می شود.

این دوره آموزشی بر مهارت‌های مذاکره و تهیه پیش نویس شروط قراردادهای ‌بین‌المللی، رویکرد‌های قانونی و فرهنگی، حل اختلاف و همچنین مدیریت پس از انعقاد قرارداد و برخورد با انواع مختلف تعارض، تمرکز دارد.

از مباحث‌ مطرح در این دوره آموزشی عبارتند از:

مهارت های مذاکره و تهیه پیش نویس قرارداد

استراتژی‌ها  و مهارت های مذاکره

مهارت به کارگیری شروط نمونه قرارداد ICC

فراگیری مهارت های اجتناب و حل و فصل اختلافات

شناخت اهمیت تفاوت های قانونی و فرهنگی به منظور اجتناب از سوء برداشت در متون بین المللی

**شرکت در این دوره به مشاوران شرکت ها و مدیران حقوقی شرکت های بین المللی، کارآموزان وکالت، مشاوران شرکت های بین المللی و تجاری توصیه می شود.**

جهت ثبت نام و  کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه شود.

http://www.iccwbo.org/Training-and-Events/All-events/Events/2016/ICC-Institute-Training-level-1-on-International-Contracts/

مکان برگزاری: پاريس

تاریخ برگزاری: یکشنبه 1395/03/09

تا چهارشنبه 1395/03/12

  • منبع : سایت حقوقی داتیکان