چاپ دوم کتاب « لایحه تجارت »
26 دی 1395

چاپ دوم کتاب « لایحه تجارت »

انتشارات شهر دانش وابسته به پژوهشکده حقوق منتشر کرد:

داتیکان: لایحه تجارت که به چاپ دوم نیز رسیده است؛ مشتمل بر 5 کتاب است که هریک ابواب، مباحث و فصول مبسوطی دارد. 

ـ کتاب اول: تجارت و مقررات حاکم بر آن

ـ کتاب دوم: اشخاص حقوقی و شرکتهای تجارتی

ـ کتاب سوم: اسناد تجارتی

ـ کتاب چهارم: ورشکستگی و قراردادهای ارفاقی پیشگیرانه

ـ کتاب پنجم: مقررات نهایی

برای مشاهده فهرست مطالب کلیک کنید.

 تلفن:  88863818

لینک خرید: https://goo.gl/k1D5JH

 

  • منبع : www.datikan.com